In ziua de luni, 19 martie 2018, ora 13.00, va avea loc la sediul Societătii  Comerciale NOVA APASERV SA Botoşani din Municipiul Botoşani, Bulevardul Mihai Eminescu nr. 34 o Conferinţă de presă organizată pentru componenta privind extinderea reţelelor de apă şi canalizare în Municipiul Botoşani, din cadrul  Proiectului Major: „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate din judeţul Botoşani” –  Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu, continuat prin Proiectul Major:  „Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate in judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, cu tema: Situaţia lucrărilor de refacere rutieră a străzilor afectate de execuţia Contractului de Lucrări: „Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Botoşani”.

Implementarea Proiectului Major este coordonată, în prezent, de către Societatea Comercială NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011. Bugetul total alocat pentru realizarea Proiectului Major este de 397.416.023 lei, din  care, conform schemei de finanţare, 313.481.760 lei reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

Contractul de Lucrări a fost încheiat între SC NOVA APASERV SA Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi firma contractoare câştigătoare – Trustul de Instalaţii Montaj şi  Construcţii Cluj Napoca, în calitate de Prestator si Sub-antreprenor aprobat SC Elsaco Electronics SRL.

Valoarea contractului semnat este de 31.195.829,62 Ron fără TVA, iar termenul de finalizare a fost prelungit, prin Actul adiţional nr. 6, până la data de 06.08.2018.

In prezent, lucrările de execuţie sunt în plină derulare. Proiectul işi propune atât reabilitarea a 1.832 ml. reţele de distribuţie  apă potabilăcât şi extinderea acestora cu 16.156 ml., incluzând şi o staţe de pompare apă potabilă, precum şi extinderea reţelelor de canalizare cu 29.764 ml. şi 13 staţi de pompare apă uzată.

Proiectul va contribui la realizarea unui sistem eficient de alimentare cu apă şi canalizare şi în final, epurare a apelor uzate, conducând implicit la îndeplinirea obiectivelor specifice POS Mediu: îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată. Finalizarea reuşită a Contractul  va conduce implicit  la respectarea prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană şi la îndeplinirea obiectivului global al POS Mediu, acela de garantare a protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România.