În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministerului Învățământului 4831/30.08.2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Profesorilor le este interzis să mai ofere meditaţii contra cost elevilor de la clasele unde predau, dar şi să mai primească bani sau alte bunuri materiale de la şcolari sau părinţi. De asemenea, un profesor trebuie să-i recomande elevului materiale şcolare, deschise şi gratuite, nu să impună elevului materiale şcolare contra cost.

În caz contrar, profesorii ar putea fi sancţionati cu avertisment, reducerea salariului, suspendarea din funcţie sau chiar concedierea.

Codul se aplică „personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabil cu instruirea și educația”.