S.C. ELTRANS S.A. eliberează abonamente gratuite pentru pensionari,  pentru anul 2019.  Toţi cei interesaţi sunt aşteptaţi la sediul societăţii din Calea Naţională nr.2 (depou) cât mai repede,  pentru a evita aglomerarea la început de an.  Acte necesare: copie buletin, copie talon pensie recent, poză tip buletin.

Taxă eliberare: 10 lei. Pensia maximă: 2200 lei.