Primarul comunei Dângeni a descoperit zilele trecute că în ultimii şapte ani, Comisa de Fond Funciar din comună nu a  fost constituită cu respectarea legii şi drept urmare a funcţionat total ilegal.

Printr-o adresă trimisă Prefecturii Botoşani,  Primarul Cătălin Rotundu solicită prefectului Dan Şlincu să “constate nulitatea tuturor documentelor emise şi aprobate de către comisiile de fond funciar de la preluarea mandatului  “ . Acestă situaţie poate avea urmări extrem de grave ce vizează un număr mare de proprietari de terenuri care în ultimii şapte ani a avut nevoie de tot felul de documente eliberate în baza Legii 18/1991, a Legii 1/2000 si Legii 147/2005, mai pe scurt a legilor fondului funciar.

Totul a ieşit la iveală zilele trecute când primarul Rotundu a încercat să înlocuiască din Comisa Locală de Fond Funciar Dângeni mai muţi membri care ori că nu mai sunt în localitate , ori au depus cerere că doresc să se retragă. Totodată, Primăria intenţiona să-şi înlocuiască din comisie şi propriul reprezentant cu un alt fncţionar din intituţie .

Pentru aceasta, Primăria Dângeni a trimis către Prefectură o documentaţie prin care se arăta propunerea primarului de a reorganiza Comisia Locală de Fond Funciar. Ca răspuns, prefectul judeţului a subliniat că reorganizarea comisiei nu se poate face decât cu respectarea unei Hotărâri de Guvern (890/2005) care prevede că pentru alegerea reprezentanţilor proprietarilor este nevoie  de “ convocarea unei adunări a proprietarilor , adunare  care va fi legal consitutită dacă este prezintă majoritatea  din numărul acestora”, urmând ca propietarii să-şi aleagă reprezentanţii prin majoritate simplă. Problema este că la Dângeni nicodată nu a avut loc vreo adunare a proprietarilor în urma căreia să fie aleşi reprezenanţi din partea lor care să facă parte din Comisia Locală de Find Funciar, aşa cum spune legea.

“ Am cerut şi eu de la secretarul comunei procesele-verbale să văd ce s-a întâmplat la ultimile adunări ale proprietarilor de la Dângeni. Am aflat cu stupoare că în arhiva Comisiei de Fond Funciar nu EXISTĂ niciun proces verbal din 2012 până în prezent. În concluzie nu a fost organizată nicio adunare a proprietarilor,  reprezentanţii lor din Comisia de Fond Funciar  nu aveau ce să caute acolo pentru că nu au fost aleşi legal, iar toate documentele emise din 2012 până în prezent au fost date în afara legii. Cu alte cuvinte, toate documentele eliberate de Comisia de Fond Funciar Dângeni sunt lovite de nulitate întrucât comisia care le-a eliberat nu a a fost constituită legal. Acestea au fost şi motivele care au stat la baza solicitării mele. , ne-a declarant primarul Cătălin Rotundu.

Primarul din Dângeni susţine că situaţia de la el din localitate este una generală, extinsă în tot judeţul.

“Nu este problema mea, dar am înţeles că în aproape nicio localitate din judeţ nu s-a respectat Hotărârea 890/2005. Dealtfel este şi foarte greu să-i aduni pe proprietarii de terenuri şi să-i convingi să-şi aleagă reprezentanţii în Comisia de Fond Funciar. De asemeni legea spune că şi pentru revocarea reprezentanţilor lor din Comisie este necesară tot o  adunare, care trebuie să aibă la bază o solicitare scrisă şi semnată de 25% dintre toţi propietarii de terenuri. Personal nu prea cred că s-au respectat lucrurile acestea în prea multe lcoalităţi din judeţ” , a mai adăugat primarul comunei Dângeni.

În adresa trimisă prefectului prin care solicită anularea tututor documentelor de fond funciar din ultimii şapte ani, primarul comunei Dângeni cere ca autorităţile abilitate să deschidă o anchetă pentru a-i găsi pe cei vinovaţi de această situaţie şi pentru a-i trage la răspundere civilă şi penală, dacă este cazul.