În perioada 02.09.2019 – 30.10.2019 are loc derularea proiectului ”Editarea și promovarea ”Dicționarului geografic enciclopedic al județului Botoșani” cu finanțarea nerambursabilă nr. 4.863/01.07.2019, proiect finanțat cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani.

              ”Dicționarul geografic al județului Botoșani”, realizat după o muncă de cercetare științifică și documentare în teren, de 24 ani și 6 luni, cu mii de pagini scrise și rescrise, completate și revizuite, poate vedea lumina tiparului. Prof. Mihai Poclid, autorul lucrării, Președinte al Societății de Geografie – Filiala Botoșani, fost inspector de specialitate, la I.S.J. Botoșani, recidivează cu această lucrare, încheind ”trilogia județului”, după ce, în prealabil, a editat ”Așezările umane din județul Botoșani” (studiu de geografie istorică), în 2008, și ”Județul Botoșani în 2013” (monografie geografică) în 2013.

Lucrarea, o premieră în domeniu, este utilă tuturor specialiștilor din diverse domenii de activitate; admnistrațiilor publice locale, pentru dezvoltarea de noi parteneriate, pentru întocmirea unor proiecte sustenabile, pentru elaborarea unor strategii de dezvoltare (la prezentarea fizico-geografică a județului, comunei, satului).

Este utilă elevilor, pentru înțelegerea unor termeni și concepte, pentru elaborarea unor comunicări și referate de specialitate, în cadrul unor concursuri școlare; la orele de curs, pentru competări și exemplificări, la temele studiate.

Bibliotecile școlare și comunale nu au în gestiune un material atât de complex și de actualizat. Este util, a fi studiat în cadrul bibliotecilor, pentru documentarea științifică a elevilor.

În cadrul proiectului, se vor desfășura o serie de activități: până în 15 septembrie are loc popularizarea proiectului realizat cu sprijinul Consiliului județean Botoșani, în valoare 26.400 lei, din care suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare este de 23.700 lei (90%).

Între 15.09.2019 – 01.10.2019, o altă activitate, constă în intensificarea parteneriatelor între specialiști și instituțiile statului, realizare unor activități comune, cu participarea elevilor, cadrelor didactice, semnarea a minimum 7 parteneriate de tip public/privat.

În aceeași perioadă, volumul va fi trimis spre tipărire. Lucrarea este structurată în 3 părți: circa 1.400 pagini reprezintă partea descriptivă (”Dicționarul Geografic Enciclopedic” de la A la Z) în care este cuprins: toponimia locului, mica enciclopedie a comunelor și satelor existente; a fostelor sate și comune, din fostele județe: Botoșani și Dorohoi; evoluția formelor de organizare administrativ-teritorială (foste și prezente), alte toponime.

Au fost identificate 11.710 toponime locale (antroponime, fitonime, zoonime, hidronime, sociale), total, format din: 4.176 denumiri de dealuri, platouri, șesuri, terenuri agricole, coaste, râpe; 226 denumiri de suprafețe de pădure, terenuri împădurite, foste terenuri cu pădure; 558 denumiri de iazuri, bălți, zone mlăștinite; 1.786 denumiri de râuri (cursuri permanente), pâraie (cursuri intermitente), torenți; 1.962 denumiri de văi (cursuri permanente, intermitente), văi secate, asanate; 157 denumiri de case memoriale, case de patrimoniu, rezervații naturale, muzee și alte puncte turistice.

S-au localizat 1.001 toponime care prezintă evoluția așezărilor umane, organizarea administrativ-teritorială. Succint, este prezentată evoluția comunelor în teritoriu, a satelor componente, a celor dispărute, a comasărilor, sau a celor desființate. Au fost identificate 1.147 de movile (antropice, naturale) pe toate formele de relief (în parte, puncte de reper, altele, deteriorate de lucrările agricole).

Construite și întreținute de localnici, s-au localizat 286 de fântâni, în afara localităților, în lungul drumurilor, în zone de pădure, utilizate în prezent, pentru consumul e apă potabilă, cât și ca, puncte de reper.

Pe lângă bisericile din sate, construite de obștea satului, sau de boieri, stăpâni al terenurilor, de importanță mare, intrate în circuitul turistic religios, au fost localizare 43 de biserici (schituri, mânăstiri) voievodale, sau biserici din lemn (patrimoniu național). Într-o ședință de lucru cu partenerii (30 septembrie) se va stabili termenele și calendarul activităților de promovare a ”Dicționarului geografic enciclopedic al județului Botoșani”, respectiv, lansarea de carte. În același timp, se va realiza dosarul proiectului, cu documentele legate de finanțare și documentare.

Un alt obiectiv, între 05.10.2019 – 25.10.2019 va fi lansarea de carte, în mun. Dorohoi, orașele Săveni, Darabani și Ștefănești, date ce vor fi stabilite de comun acord cu partenerii; se vor stabili locațiile pentru lansarea de carte în școlile din mun. Botoșani (25.10.2019 – 30.10.2019) la care vor participa elevi și profesorii interesați.

În 30.10.2019 se va realiza o conferință de presă, la care vor fi invitați finanțatorul, referenții științifici, profesori, în care se vor trage concluziile, și se va parafa închiderea proiectului.