Proiectul privind editarea și promovarea ”Dicționarului Geografic Enciclopedic al județului Botoșani”, realizat de către profesorul Mihai Poclid, a ajuns la final. Acesta este finanțat de Consiliul Județean, prin fonduri nerambursabile, din bugetul direcționat către activități nonprofit de interes județean.

Luni, 28 octombrie a.c., a ieșit de sub tipar ”Dicționarul Geografic Enciclopedic al Județului Botoșani”. Autor este Mihai Poclid, care a prefațat apariția acestui volum cu două scrieri: ”Așezările umane din județul Botoșani – studiu de geografie istorică” (2008) și ”Județul Botoșani în 2013 – Monografie Geografică” (2013).

Cele două volume cuprind, cumulat, circa 1.600 pagini, hărți și fotografii color.  În ansamblu, lucrarea este structurată în trei părți.

Circa 1.400 pagini reprezintă partea descriptivă  (”Dicționarul Geografic Enciclopedic” de la A la Z) în care sunt cuprinse: toponimia locului, mica enciclopedie a comunelor și a satelor care există sau au existat în (fostele județe) Botoșani și Dorohoi; evoluția formelor de organizare administrativ-teritorială (foste și prezente), dar și alte toponime.

Au fost identificate 11.710 toponime locale (antroponime, fitonime, zoonime, hidronime,sociale). Acest total considerabil este format din: 4.176 denumiri de dealuri, platouri, șesuri, terenuri agricole, coaste, râpe; 226 de denumiri de suprafețe/terenuri împădurite, foste terenuri cu pădure; 558 denumiri de iazuri, bălți, zone mlăștinite; 1.786 denumiri de râuri (cursuri permanente), pâraie (cursuri intermitente), torenți; 1.962 denumiri de văi (cursuri permanente, intermitente), văi secate, asanate; 157 denumiri de casememoriale, case de patrimoniu, rezervații naturale, muzee și alte puncte turistice.

S-au localizat 1.001 toponime care prezintă evoluția așezărilor umane, organizarea administrativ-teritorială.

Succint, este prezentată evoluția comunelor în teritoriu, a satelor componente, a celor dispărute, a comasărilor, sau a celor desființate. Au fost identificate 1.147 de movile (antropice,naturale) pe toate formele de relief (în parte, puncte de reper, altele, deteriorate de lucrările agricole).

Construite și întreținute de localnici, s-au localizat 286 de fântâni, în afara localităților, în lungul drumurilor, în zone de pădure, utilizate, în prezent, pentru consumul e apă potabilă și ca puncte de reper.

Pe lângă bisericile din sate, construite de obștea satului, sau de boieri, stăpâni al terenurilor, de importanță mare, intrate în circuitul turistic religios, au fost localizare 43 de biserici (schituri, mânăstiri) voievodale sau biserici din lemn (de patrimoniu național).

Dicționarul este editat prin sprijinul Consiliului Județean Botoșani. Lansarea și promovarea volumului au avut loc pe 6 octombrie a.c., în Aula Colegiului „Laurian” din municipiul Botoșani.