Se știe deja că proiectul prin care Cosmin Andrei vrea să îl pună pe Aurel Chiriac, jurist în cadrul Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement din Botoșani, în fruntea instiuției, este în afara legii. O spun comisia juridică și secretarul general al Primăriei, în referate de specialitate, atrăgând atenția cu privire la un șir întreg de încălcări ale Codului Administrativ.

Totuși, nu numai că sunt cât se poate de abuzive inițiativa și votarea pentru înființarea unui post de director general al DSPSA, prin transformarea unui post de magazinier care, de altfel, nu poate fi transformat, ci și cel propus este interesant.

Mai întăi, rapoartee de specilialitate spun că proiectul încalcă următoarele reguli:

Consiliul Local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale instituţiilor publice de interes local, conform art. 129 alin 3) lit. c) din OUG Of. 57/2019,

– Consiliul Local hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii, conform ali. 129 alin. 3 lit. e), din OUG Of. 5712019,

– Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de interes local, conform art. 154 alin (4) din OUG Of. 57/2019,

 Primarul numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raportului de serviciu sau după caz, raportului de muncă în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, conform art. 155 alin 5, lit e) din OUG Of. 5712019.

Totodată, ideea ca cinci consilieri social-democrați să organizeze concursul pentru ocuparea permanentă a funcției este demontată de juriștii Primăriei, prin amintirea următoarelor aspecte:

„Privitor la stabilirea comisiei din 5 consilieri locali, prin proiectul de hotărâre, contravine prevederilor art. 8 din HG Of. 28612011, conform cărora:

(1) Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, în condiţiile prezentului regulament – cadru, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la data publicării anunţului de concurs.

(2) Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul postului pentru care se organizează concursul.

(3) Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor un preşedinte, 2 membri şi un secretar.

(4) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

(5) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor se asigură, de regulă de către o persoană din cadrul compartimentelor de resurse umane ale autorităţii sau instituției publice organizatoare a concursului, acestea neavând calitatea de membri.

(6) Secretarul comisiei de concurs este secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor este numit prin actul revăzut la alin. (1)”.

Dar nu se oprește aici povestea.

Aurel Chiriac este angajat în cadrul Direcției de 11 ani. Acesta este consilier juridic, însă a terminat Dreptul la nimeni alta decât Universitatea „Spiru Haret”, faimoasă în țară ca fabrică de diplome.

Apoi, nici cu munca nu prea se împacă. Chiriac a reușit performanța de a cumula aproape un an de concediu medical, plătit din bani publici, și se cunoaște că nu a fost unul motivat, de cele mai multe ori. Iar calificarea profesională de om bolnav este atestată nu cu diplomă, ci cu un document:

Însă viceprimarul Cosmin Andrei se încăpățânează să îl bage pe gât ca director general, o funcție special inventată, numai pentru că nu îl suportă pe Țurcanu și pentru că juristul este un apropiat al PSD.

„Mi se pare cât se poate de legal să decidă Consiliul Local organizarea unei instituții aflate în subordinea Primăriei. L-am ales pe Chiriac pe baza unor competențe și a studiilor”, spune Cosmin Andrei.

De cealaltă parte, secretarul general al Primăriei NU semnează hotărârea celor 12 consilieri locali și înaintează un referat de nelegalitate către Prefectură.

„Consider că sunt nereguli care nu permit ca proiectul să fie votat în această formă. Juriștii de la Prefectură vor stabili dacă decizia mea este cea corectă”, a declarat Oana Georgescu.

Așadar, Prefectura are ultimul cuvânt în ceea ce privește situația proiectului. Însă, dacă se încăpățânează Cosmin Andrei și atacă eventualul aviz negativ al Prefecturii, și-ar putea atrage singur pedeapsa meritată, în instanță.