Din dorința de a informa corect opinia publică, facem câteva precizări în urma afirmațiilor tendențioase ale domnului viceprimar Cosmin Andrei, privind subvențiile primite de Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement, folosite pentru administrarea Parcului Regional de Agrement Turistic și Sportiv, Cornișa (P.R.A.T.S Cornișa).

În virtutea corectei informări precizăm următoarele:

Bugetul de venituri și cheltuieli al P.R.A.T.S Cornișa pentru anul 2019, aprobat de Consiliul Local este de 7.017.560 lei.

Creditele aprobate pentru anul 2019  sunt impărțite astfel :

Secțiunea de funcționare – 6.440.000 lei

Secțiunea de dezvoltare – 577.500 lei

  1. Încasări până în prezent – 4.331.400 lei

Subvenții încasate  pentru secțiunea de funcționare – 526.400 lei

Subvenții încasate pentru secțiunea de dezvoltare – 353.700 lei

  1. Plățile efectuate până în prezent – 5.140.500 lei, din care :
  2. a) 4.670.000 lei – plăți efectuate pentru secțiunea de funcționare astfel:
  • 199.700 lei plăți din venituri proprii
  • 300 lei plăți din subvenții
  1. b) 470.500 lei – plăți efectuate pentru secțiunea de dezvoltare, astfel:
  • 700 lei plăți din venituri proprii
  • 800 lei plăți din subvenții

Concluzionând, din subvenția de 526.400 lei incasată pentru secțiunea de funcționare s-au  cheltuit 470.300,00 lei, diferența de 56.100 lei aflându-se in contul Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement.

Este regretabil că domnul viceprimar nu cunoaște art.31, pct.2 din Costituția României care precizează că, “Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice…