Peste 12.000 de cărți funciare au fost eliberate gratuit pentru proprietarii terenurilor agricole din 14 comune din județul Botoșani, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). Lucrările de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Botoșani.

Cele 12.109 de imobile înregistrate gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aparțin locuitorilor din uat-urile Bălușeni, Coțușca, Cristinești, Concești, Darabani, Durnești, Flămânzi, Lunca, Mihăileni, Mihălășeni, Rădăuți Prut, Vlăsinești, și urmează să fie eliberate în perioada imediat următoare. Lucrările, începute în anul 2017, au vizat o suprafață totală de 7674,13 de hectare.

În aceste zile, sunt așteptați la primărie să își primească noile cărți funciare proprietarii a 3.343 de imobile din comunele Lunca, Vlăsinești, Coțușca și Durnești.

Menționăm că în comuna Coșula a fost realizată recepția tehnică pentru un număr de 7034 imobile cu suprafața totală de 4860,69 ha, iar în perioada imediat următoare urmând a se realiza recepția finală  și transmiterea către proprietari a noilor cărți funciare pentru proprietățile intabulate gratuit.

Totodată, precizăm că în prezent la OCPI Botoșani se află în stadiu de recepție lucrări de cadastru sistematic realizate la nivel de sector cadastral după cum urmează: uat Coțușca – 2037 imobile cu suprafața de 2968,97 ha și uat Păltiniș – 720 imobile cu 573,88 ha.

Precizăm că obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de aproximativ 312 milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local.