De maine inscrieri on-line in Corpul Național de experți în management educațional!

Mâine încep înscrierile online pentru concursul național de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de experți în management educațional (CNEME), potrivit unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial din 13 ianuarie 2020. Este vorba despre ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.016/09.01.2020, care stabilește calendarul desfășurării acestui concurs de dosare. Calitatea de membru în corpul naţional de experţi în management educațional este o condiție obligatorie de participare la concursurile de selecție a inspectorilor școlari și a directorilor unităților de învățământ din sistemul preuniversitar, conform Ministerului Educației.

Selecția propriu-zisă va fi făcută prin analiza dosarelor depuse de candidați de către inspectoratele școlare, potrivit ministrului Educației. După înscrierea online, cei interesați să aibă această calitate de expert în management educațional trebuie să depună la Inspectoratele școlare de care aparțin un dosar cu mai multe documente, după calendarul concursului.

20 ianuarie – 2 februarie Completarea formularului de selecţie online în aplicația informatică

3 februarie Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online

3-14 februarie Depunerea la inspectoratul şcolar a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului deselecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat

17 februarie Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei şi Cercetării lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora

17-24 februarie Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetări

25 februarie Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar.

Afişarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor

26 februarie – 3 martie Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la Ministerul Educaţiei şi Cercetării

26 februarie – 12 martie Soluționarea contestațiilor

26 februarie – 10 martie Transmiterea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar

13 martie Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

20 martie Emiterea ordinului ministrului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

de |2020-01-20T07:55:54+02:0020 ianuarie 2020|TOP NEWS|

Leave A Comment