Consiliul Județean Botoșani organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de șef serviciu, gradul II, din cadrul Direcției Servicii Publice Serviciul de management integrat al deșeurilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe inginerești; studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2001, cu modificările și completările ulterioare; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 11 februarie 2020: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 24 februarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;

– 28 februarie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Botoșani din Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, camera 309, Județul Botoșani, telefon 0231/514.712.