U.A.T. Mihai Eminecu a fost selectata in vederea realizarii proiectului „Servicii de înregistrare sistematică in Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în U.A.T. Mihai Eminescu, judetul Botoșani”.

Scopul  acestui program este cel al  înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară  precum si al eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale.

In acest sens se vor efectua urmatorii pasi:

-colectarea actelor juridice de la deținători;

-identificarea imobilelor și a cetățenilor;

-realizarea de măsurători cadastrale;

-integrarea și prelucrarea datelor și intocmirea documentelor cadastrale;

-afișarea publică a documentelor cadastrale;

-înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori;

-actualizarea documentelor cadastrale și deschiderea cărților funciare

Asadar, toate personele care detin imobile pe raza comunei Mihai Eminescu, sunt rugate sa se prezinte la sediul institutiei cu toate documentele doveditoare detiinerii bunurilor (Contracte de vanzare -cumparare, Titlu de proprietate, Certificat de mostenitor,  acte de partaj, etc), in original.

Secretarul general al comunei va proceda la legalizarea copiilor documentelor.

Programul de depunere al actelor de proprietate este de luni pana joi, intre orele 08:00 – 14:00.

Totodata, pentru imobilele pentru care nu s-a efectuat prpcedura de mostenire, solicitam ca mostenitorii legali sa se prezinte la sediul Primariei pentru a solicita eliberarea Anexei 24.