Nova Apaserv vine în întâmpinarea clienților săi.

A fost creată o nouă adresă de email [email protected], la care clienții persoane fizice pot transmite solicitări de regularizare a indexului (inclusiv deblocarea fișei).

Mesajul transmis trebuie să conțină:

–             O cerere a clientului în care să fie menționate datele de identificare (nume, adresa, cod client)

–             Un set de fotografii corespunzător numărului total de contoare existente în apartament – (câte o fotografie pentru fiecare contor în parte)

–             Fotografiile trebuie să fie clare și detaliate, astfel încât să fie vizibile următoarele elemente:

o            Indexul si seria contorului,

o            sigiliul de montaj, condiţia primordială este să fie intact

Acolo unde nu se pot identifica elementele cerute din aceeași fotografie se pot trimite mai multe fotografii.

–             Facem mențiunea că nu vor fi acceptate fotografii a căror informații temporare (toate fotografiile au o ștampilă intrinsecă cu informații asupra orei și datei când au fost efectuate) sunt  mai vechi de 3 zile.

În condițiile în care toate informațiile vor fi corecte, se va proceda la deblocarea fişei dacă este necesar, si se vor efectua corecțiile necesare. În cazul in care corecția nu este aprobată, clientul va primi un mesaj corespunzător, cu motivația neaprobării.

În același timp, Nova Apaserv  a prelungit cu 3 luni de zile durata de valabilitate metrologică a contoarelor care urmează să piardă sau au pierdut durata de valabilitate de la intrarea in vigoare a stării de urgenţă (de când operatorul o oprit contactul cu clienţii la domiciliul acestora) la toți clienții persoane fizice, pentru a evita deplasarea persoanelor la sediul operatorului in scopul rezolvării acestei situaţii.

Operatorul atrage însă atenţia că măsurile prezentate nu sunt aplicabile şi în cazul contoarelor  expirate din punct de vedere metrologic anterior decretării stării de urgență datorată epidemiei de COVID 19 pentru care nu a fost inregistrată  nicio solicitare .