Primaria comunei Mihai Eminescu aduce la cunostinta ca cea de-a XIII-a Editie a festivalului “Floare Albastra”  ce urma a fi organizata in zilele de 9 si , respectiv, 10 mai 2020, NU VA AVEA LOC, avandu-se in vedere ca in momentul de fata pe teritoriul tarii este instituita starea de urgenta, iar in conformitate cu prevederile Ordonantei Militare nr. 1/ 2020 art. 3 este interzisa  organizarea si desfasurarea oricarui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, in spatii deschise. 

Ca in fiecare an , cum ne-am obisnuit, am demarat Procedura de achizitie publica , dar aceasta nu a mai putut fi concretizata prin semnarea unui contract de achizitii, avand vedere faptul ca de la data initierii si pana la finalizarea acesteia a fost constituita stare   de urgenta .

Avand in vedere ca artistii care au concertat  in anul 2019 , au avut un real succes, fiind un public cu un numar semnificativ mai mare de persoane prezente fata de  anii precedenti, am apreciat ca locuitorii comunei, si nu  numai , merita, prin organizarea festivalului,  un mod placut de divertisment.

La eveniment urmau a fi prezenti artisti de seama precum CORINA, LIDIA BUBLE, ANSAMBLUL LAUTARII DIN CHISINAU, CONSTANTIN BAHRIN, NICOLAE FURDUI IANCU, MARIUS ZGAIANU, DANIELA CONDURACHE, CONSTANTIN ENCEANU, DORU OCTAVIAN DUMITRU, ROMICA TOCIU SI CORNEL PALADE.

Suma alocata pentru organizarea celei de-a XIII- a editie a festivalului a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 10/ 12.02.2020 privind aprobarea bugetului local initial pentru anul 2020 , urmare a Referatului de necesitate emis în ultimul trimestru al anului 2019, conform art. 3 alin (1) din H. G. 395/2016,  adica intentia de organizare a evenimentului este din anul 2019, moment in care nimeni nu ar fi prevazut starea de urgenta in care se afla, din pacate, astazi tara noastra.

Dupa aprobarea  Bugetului local pentru anul 2020, precum si a Strategiei anuale de achizitii publice si a Planului de achizitii publice, Consiliul Local a aprobat prin H.C.L. nr. 12/12.02.2020 initierea procedurii de achizitie publica pentru Organizarea festivalului Floare Albastra.

Urmare aprobare H.C.L. nr. 12/12.02.2020, la data de 13.02.2020 s-a demarat procedura de achizitie publica, in conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) lit. d), coroborat cu art. 68  alin. (2) lit.  b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Astfel, in baza prevederilor sus-mentionate, prin care este stabilit ca: In cazul in care valoarea estimata  este mai mica decat pragul valoric prevazut  la art. 7, alin. (1) lit. d),   procedura de atribuire pe care autoritatea contractanta trebuie sa o aplice este  procedura proprie, fapt pentru care, respectand legislatia in vigoare,  autoritatea contractanta a aplicat PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE- offline – cu publicarea anuntului de participare pe site-ul institutiei publice.

In urma finalizarii procedurii de atribuire si inainte de incheierea/ semnarea contractului de achizitie publica  autoritatea contractanta  a solicitat ofertantului castigator sa posteze si in SEAP oferta cu pretul, denumirea contractului si CPV – ul achizitiei publice in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. ACEASTA CONDITIE A FOST INTRODUSA TOCMAI PENTRU A SPORI TRANSPARENTA PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA, PUBLICAREA ANUNTULUI SI PE SITE-UL DE LICITATII NEINFLUENTAND IN NICIUN MOD PROCEDURA DE ACHIZITIE.

Din cele relatate reiese in mod cert ca  intentia Autoritatii contractante ( Primariei) a fost de a pastra traditia, respectand pasii  legali in organizarea Festivalului Floare Albastra, in cel de-al XIII lea an consecutiv.

Pe aceasta cale, in ciuda situatiei critice in care ne aflam, Primaria anunta ca o parte din investitiile care au fost de asemenea aprobate de la inceputul anului, sunt in proces de derulare.

Pana in prezent s-au incheiat contracte de prestari servicii, si, respectiv executie lucrari pentru urmatoarele obiective:

  • “Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani “ – Aceasta investitie presupune asfaltarea a 6 km de drumuri comunale si satesti.

Pentru intretinerea drumurilor comunale si satesti este prevazut inchierea unui contract avand drept obiect “ Intretinere drumuri comunale si satesti prin impietruire”.

  • “Decolmatare santuri si canale – comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani”
  • Construire teren de sport cu suprafata de joc sintetic in satul Cucorani, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani”
  • Intocmire proiect tehnic pentru realizarea obiectivului “ Reabilitare, modernizare si extindere Camin Cultural sat Cervicesti, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani”
  • Proiectare si executie lucrare “ Infiintare si extindere retele de apa si apa uzata in localitatea Catamaresti, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani”.

 

Pentru contractele sus mentionate, in termen de cateva zile se vor emite Ordine de incepere.

In final, ne bucuram ca suntem in atentia multor persoane carcotase care, ne dau ocazia de a demonstra mereu ca respectam intru totul legislatia in vigoare, implicit a prevederilor tuturor ordonantelor emise odata cu instituirea starii de urgenta.