ORDONANȚA MILITARĂ nr. 10 din 27.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-1

 

Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara

locuinței/gospodăriei, este permisă numai în situațiile prevăzute mai jos.

(2) Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65

de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile

de desfășurare a activității profesionale și înapoi, precum și în condițiile art.1 alin.(1), (2) și

(5) din Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la

distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele de

transport în comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după

caz, mijloacele de transport sanitar special destinat;

c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

d) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse

agroalimentare.

(3) În intervalele orare 07.00-11.00 și 19.00-22.00 circulația persoanelor care au

împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru

următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale

persoanelor și animalelor de companie/domestice, inclusiv deplasarea în condițiile art.1

alin.(3) și (5) din Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii

COVID-19;

b) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența

altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de

familie;

c) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică

individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru

nevoile animalelor de companie/domestice.

(4) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), se

aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind

măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

(5) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă

necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în

perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura,

cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalele orare 07.00-11.00 și

19.00-22.00.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.3 – (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori

economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din

România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28 aprilie 2020, până la data de

11 mai 2020, inclusiv.

(2) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația

Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord,

Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate

aeroporturile din România, pentru o perioadă de 13 zile, începând cu data de 2 mai 2020,

până la data de 14 mai 2020, inclusiv.

(3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către

România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 12 zile, începând cu

data de 3 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.

(4) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste

țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 10 zile,

începând cu data de 5 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.

(5) Măsurile prevăzute la alin. (1) – (4) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave

de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii

medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale

 

Art.4 – (1) Pe durata stării de urgență, trimiterile poștale înregistrate pot fi predate

destinatarilor de personalul C.N. Poșta Română S.A. prin introducerea în cutia poștală sau,

în lipsa acesteia, prin afișare la adresa destinatarului, cu excepția actelor de procedură.

(2) C.N. Poșta Română S.A. îi revine obligația stabilirii cadrului instituțional și

răspunderea pentru modul în care se desfășoară activitatea prevăzută la alin.(1).

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.5 – La data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al

României, își încetează aplicabilitatea:

a) prevederile art. 2 și art. 3 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de

prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

242 din 24 martie 2020;

b) prevederile art. 1 și art. 2 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de

prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

257 din 29 martie 2020.

 

Art.6 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei

ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute

la art. 1;

b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală și Autoritatea Națională pentru

Protecția Consumatorului, pentru măsura prevăzută la art. 2;

c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura

prevăzută la art. 3;

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 – 3 atrage răspunderea disciplinară,

civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate

contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.7 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin

mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul

prezentei ordonanțe militare.