Breaking News! Toate concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de la stat au fost suspendate

Instituţiile statului nu mai pot face angajări începând cu 15 mai 2020, chiar dacă au scos la concurs posturile vacante. În Monitoprul Oficial a fost publicată Legea 55/2020 privind masurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.

Potrivit articolului 27 aliniatul 3, Pe durata starii de alerta, in institutiile si autoritatile publice se suspenda orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau functiilor vacante si temporar vacante, cu exceptia celor prevazute la alin. (1) si (2), precum si la art. 11 si 12.”

Excepíile la care face referire actul normativ sunt următoarele:

  • Institutiile si autoritatile publice pot angaja personal fara concurs, in functie de nevoile determinate de prevenirea si combaterea situatiei care a generat starea de alerta si exclusiv pentru activitati legate de aceasta, pentru o durata determinata, ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta.
  •  Pe durata starii de alerta, prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, numirile in functiile publice sau de inalt functionar public pot fi facute doar daca indeplinesc conditiile de a fi functionar public sau, dupa caz, inalt functionar public si numai daca sunt necesare pentru punerea in aplicare a masurilor prevazute de prezenta lege si pentru o durata determinata de maximum 30 de zile de la data incetarii starii de alerta

Deja, prefecturile au înştiinţat instituţiile deconcentrate şi primăriile de noile ptevederi legislative. Potrivit unor surse din cadrul ANFP, în acest an nu se va susţine niciun fel de concurs pentru ocuparea posturilor vacante la insituţiile de stat. Vor fi totuşi acceptate doar transferurile funcţionarilor pe posturile vacante. Gurile rele susţin că Guvernul nici nu dispune de banii necesari pentru a acoperii chletuielile în eventualitatea unor noi angajări la stat.

de |2020-05-20T15:19:07+03:0020 mai 2020|TOP NEWS|

Leave A Comment