COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul ”Inființare  si extindere rețele de apă și apă uzată în com. Mihai Eminescu, județul Botoșani – Etapa I – Rețea apă uzată –  Localitatea Cătămărești” propus a fi amplasat în intravilan UTR 3 sat. Cătămărești, DS 138, DS 366, DC 61, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani în zilele de luni-vineri, între orele 10-14 şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului mun. Botosani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, jud. Botoşani, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.