ANAF: Identificarea persoanelor fizice care doresc să se înregistreze în Spaţiul Privat Virtual poate fi efectuată de la distanţă, prin intermediul unei sesiuni video

“Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au dezvoltat şi implementat o nouă facilitate a serviciului Spatiul Privat Virtual pentru persoanele fizice: identificarea vizuală online, care este operaţională din 11 august. Identificarea persoanelor fizice care doresc să se înregistreze în SPV poate fi efectuată de la distanţă şi prin intermediul unei sesiuni video (identificare vizuală online). Pentru identificarea vizuală online este necesar ca persoanele fizice să se programeze online prin intermediul aplicaţiei dedicate, disponibilă pe site-ul www.anaf.ro”, arată ANAF într-un comunicat.

Programarea online trebuie efectuată în termen de zece zile de la momentul înregistrării în SPV. În situaţia în care persoana fizică nu poate participa la sesiunea video, aceasta se poate reprograma în intervalul celor zece zile.

“În cazul exercitării de către persoana fizică a opţiunii privind aprobarea prin identificare vizuală online, ANAF transmite persoanei fizice o informare, pe e-mail, care cuprinde: instrucţiuni de desfăşurare a identificării vizuale online ce se va derula; comunicarea faptului că, în situaţia în care nu poate participa la identificarea vizuală online la data şi ora programate, acesta are posibilitatea de a solicita o reprogramare; comunicarea faptului că neprezentarea la ora şi data ce vor fi comunicate va conduce la respingerea înregistrării în SPV; reguli de conduită”, mai arată ANAF.

În timpul sesiunii de identificare vizuală online funcţionarul public poate formula întrebări cu privire la informaţii ce trebuie să conţină elemente cunoscute de ANAF şi persoana fizică. În situaţia în care persoana fizică nu răspunde corect întrebărilor adresate, cererea de înregistrare în SPV se respinge.

ANAF aminteşte totodată că aprobarea înrolării în mediul electronic în Spaţiul Privat Virtual a persoanelor fizice, care se înregistrează cu nume utilizator şi parolă, se poate realiza de la distanţă şi prin identificarea cu numerele atribuite unor documente acceptate de aplicaţie, precum: notificarea privind destinaţia sumei de 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult (emise începând cu data de 5 martie 2018); notificare privind nedepunerea în termen a Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (emise începând cu data de 9 octombrie 2017); notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiei de venit (emise începând cu data de 9 ianuarie 2017); notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere (emise începând cu data de 9 ianuarie 2017); decizie de impunere – emisă începând cu anul 2013 sau decizie referitoare la obligaţii de plată accesorii – emisă începând cu anul 2013 sau somaţie – emisă începând cu data de 1 ianuarie 2015; numărul scrisorii primită în anul 2018 de la Ministerul Finanţelor Publice, referitoare la înrolarea în acest serviciu.

de |2020-08-13T07:26:30+03:0013 august 2020|TOP NEWS|

Leave A Comment