Biroul Electoral de Circumscripţie (BECJ) Botoşani a respins, miercuri, candidaturile depuse de Partidul Alianţa pentru Unirea
Românilor la funcţiile de consilier judeţean.
Membrii BECJ au votat, cu unanimitate de voturi, respingerea listei de candidaţi a Partidului Alianţa pentru Unirea Românilor la Consiliul
Judeţean ca urmare a faptului că aceasta nu conţine candidaţi de ambele sexe.
Decizia este motivată de faptul că Legea 115/2015 prevede că “listele de candidaţi pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor
judeţene trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe, cu excepţia acelora care conţin un singur candidat”.
Hotărârea poate fi contestată în termen de 24 de ore de la data afişării sale la sediul BECJ.