Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean  Botoșani  reamintește potențialilor beneficiari de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică,  că termenul limită pentru depunerea/transmiterea prin utilizarea mijloacelor electronice a acestor solicitări la Centrele Locale/Centrul Județean Botoșani este data de 15 septembrie 2020.

Astfel, pentru a sprijini producătorii agricoli în gestionarea consecințelor în plan economic și social determinate de manifestarea fenomenului de secetă pedologică în perioada septembrie 2019-aprilie 2020, a fost adoptată OUG 148/2020, un act normativ care acordă posibilitatea fermierilor să acopere lipsa resurselor financiare necesare pentru achiziția inputurilor și efectuarea lucrărilor din campania agricolă de toamnă, prin acordarea unor sume maxime la culturile de grâu, secară,  triticale, orz, orzoaică, ovăz, rapiță înființate în toamna anului 2019, după cum urmează: grâu și secară 925 lei/ha,  Triticale 805 lei/ha,  Orz 912 lei/ha,  Orzoaică 951 lei/ha, Ovăz 772 lei/ha,  Rapiță 1.002 lei/ha.

Până la data de 14 septembrie 2020, la Centrul Județean Botoșani s-au primit un număr de 435 cereri pentru o suprafață calamitată de 8.314,99 hectare urmând a fi aprobate despăgubiri în valoare de aproximativ 7.647.691 lei.

Facem un apel către toți producătorii agricoli care au suprafețe calamitate confirmate prin procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor (în procent de peste 30% aferent culturii calamitate)  de a depune/transmite prin mijloace electronice solicitările de ajutor de stat acordat în baza OUG 148/2020 la Centrele Locale/Centrul Județean Botoșani în vederea limitării efectelor negative ce se pot manifesta ca urmare a lipsei de resurse financiare pentru continuarea activității agricole.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regăsește în OUG nr.148/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr.806 din data de 02.09.2020 și poate fi descărcat de pe site-ul APIA, accesând adresa www.apia.org.ro