În conformitate cu prevederile art.133 ,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de joi, 24.09.2020, ora 8,30,00 are loc  în sala Căminului Cultural Răchiţi, şedinţa ordinară pe luna septembrie 2020 , cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea navetei cadrelor didactice pe luna august 2020.

3.Proiect de hotarâre  privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii .

4.Proiect de hotarâre privind  aprobarea iniţierii unui proiect pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2.