Frăția Ortodoxă „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință”, Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Gheorghe”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Asociația „Scut botoșănean”, Colegiul Național „A. T. Laurian”, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Palatul Copiilor Botoșani și Muzeul Județean Botoșani au reluat organizarea concursurilor cu tema „Sfinții Închisorilor”, ediția 2020.

Amintim că desfășurarea concursurilor a fost întreruptă ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia cauzată de virusul SARS-CoV-2.

Concursul de arte plastice a ajuns deja la a patra ediție, iar concursul de eseuri și poezie este la a doua ediție.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați regulamentele atașate

REGULAMENT

CONCURS DE ARTE PLASTICE „SFINȚII ÎNCHISORILOR”,

EDIȚIA a IV-a, BOTOȘANI, 2020

Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Gheorghe” prin profesorul de artă plastică specializată, d-na Cătălina Felicanu, în parteneriat cu artistul plastic d-na Aida Șușter-Boțan, împreună cu dl. președinte al Asociației ”Scut Botoșănean” Bogdan Cărăușu, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Palatul Copiilor Botoșani și cu Muzeul Județean Botoșani organizează: CONCURSUL DE ARTE PLASTICE ”SFINȚII ÎNCHISORILOR” cu subiectul de lucru ”SFINȚII ÎNCHISORILOR”.

Scopul: Concursul își propune atragerea unui număr cât mai mare de elevi de la școlile și liceele din municipiul Botoșani și din județul Botoșani pentru a face cunoscută istoria recentă a României și a dezvolta un simț al apartenenței față de acest neam.

Obiective: a. Descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor din domeniul vizual.

 1. Stimularea expresivității și creativității elevilor.
 2. Se dorește documentarea subiectului pentru o mai bună cunoaștere a aspectelor ce au conturat cadrul închisorilor comuniste. Conștientizarea prezentului ca efect al trecutului.
 3. Sensibilizarea culturală și exprimarea artistică prin intermediul artelor vizuale.
 4. Valorificarea experienței constructive în abordarea creației artistice.

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Asociația ”Scut Botoșănean”, Muzeul Județean Botoșani, profesorii de educație vizuală.

Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII și IX-XII din municipiul Botoșani, fiind structurat pe patru secțiuni și două grupe de vârstă: a.(V-VIII), b.(IX-XII).

Participanții vor crea lucrări în tehnici specifice artelor plastice: *Tehnici de lucru 2Dtuș, cărbune, tempera, guașe, acuarelă, culori acrilice, culori în ulei, pastel, cretă colorată, tehnică mixtă. *Tehnici de lucru 3D – sculptură sau relief (lut polimeric, ceramică, ghips, lemn etc.). Dimensiuni lucrări: A3, A2, A1 pentru compozițiile 2D în culoare și  maxim 50* cm pentru compozițiile 3D și relief. (*dimensiuni variabile pentru înălțime, lungime și lățime)

Este permisă participarea cu maxim două lucrări de elev indiferent de tehnica abordată.

 

Lucrările vor fi aduse pe adresa Palatul Copiilor Botosani, Strada Mihail Kogălniceanu 19, 710185, Botoșani (în atenția d-nei profesor Cătălina Felicanu) până la data de 11 decembrie 2020 având trecute pe spatele lucrării următoarele: numele și prenumele autorului, clasa, unitate de învățământ, localitatea, titlul lucrării, tehnica, numele și prenumele profesorului îndrumător, număr de telefon de contact.

Lucrările vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din artiști vizuali, un reprezentant al Bisericii Ortodoxe, un reprezentant al Asociației ”Scut Botoșănean” și un artist iconograf. Jurizarea se face pe două categorii:  A. elevii de la școlile și liceele teoretice  și     B. elevii de la liceu vocațional. Se va ține cont de respectarea subiectului de lucru, originalitate, forța mesajului și capacitatea de redare a acestuia, expresivitate, executarea lucrării ș.a.

Lucrările participanților din clasele IX-XII trebuie să fie înrămate sau puse cu paspartu pentru o expunere potrivită. Lucrările participanților din clasele V-VIII vor fi expuse pe panouri provenite de la organizatori.

Cele mai bune lucrări vor fi premiate, pe categoriile sus-menționate, astfel vor fi: Premii I, Premii II, Premii III, Mențiuni I, Mențiuni II, Mențiuni III, Diplome de participare. Premii în valoare totală de 1500 de lei, incluzând premii în bani și materiale de lucru pentru creație.

Premierea va avea loc pe data de 18 decembrie 2020 la Muzeul Județean Botoșani, cu prilejul vernisării expoziției cu cele mai reușite lucrări înscrise în concurs. Ora va fi anunțată ulterior.

După finalizarea expoziției participanți sunt rugați să ridice lucrările înscrise în concurs de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” până la finalul lunii decembrie 2020.  

SUCCES!

Relații la nr. de tel., persoane de contact: 0735613329 Bogdan Cărăușu

 

REGULAMENT

 

CONCURSUL DE ESEURI ȘI POEZIE

“SFINȚII ÎNCHISORILOR”, BOTOȘANI, 2020

Organizatori: Concursul este organizat de FRĂȚIA ORTODOXĂ „SF. MARE MUCENIC GHEORGHE PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ” și ASOCIAȚIA „SCUT BOTOȘĂNEAN” în parteneriat cu Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe”, Botoșani, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani și Colegiul Național ”A. T. Laurian”, Botoșani.

Scopul proiectului: Concursul își propune să scoată în evidență, prin valorificarea viziunii tinerilor elevi, rolul și importanța jertfei pătimitorilor din închisorile comuniste; transformările profunde pe care instaurarea brutală a comunismului le-a produs în societatea românească;  mărturisirea de credință ca atitudine ziditoare și mântuitoare a sufletului românesc; portrete ale martirilor din închisorile comuniste.

Descrierea grupului ţintă: Concursul se adresează elevilor din clasele V-XII din Județul Botoșani.

Criterii de eligibilitate:

 • Vor fi luate în considerare numai lucrările care au ca subiect dimensiunea mântuitoare a sacrificiului românilor prigoniți în temnițele comuniste.
 • Vor fi luate în considerare numai lucrări originale, care nu au mai fost publicate sau prezentate în cadrul altor proiecte, conferinţe sau concursuri.
 • Vor fi luate în considerare numai lucările cu autor unic, fiecare participant putând concura cu un singur eseu/o singură poezie.
 • Nu vor fi luate în considerare lucrările bazate pe plagiat sau copy-paste.
 • Nu vor fi luate în considerare lucrările care nu au cel puțin 2 (două) cărți în bibliografie (categoria eseuri).
 • Bibliografia on-line a concursului:
 • http://ciprianvoicila.blogspot.com/2013/11/carti-fundamentale-despre-sfintii.html?fbclid=IwAR0qjiyE7TKtYZiFINugtU2b1_1CVmUXrphxcxyQl0yFE-omENsHvbxKYKg
 • Nu vor fi luate în considerare lucrările care vor avea mai mult de 25% citate din cărți. (categoria eseuri)

 

 

 

Condiţii de redactare:

 • Eseurile vor fi redactate în limba română
 • Eseurile vor fi acceptate numai în format Word sau PDF
 • Eseurile trebuie să conțină maximum 3000 de cuvinte
 • Paginația folosită va fi cea implicită a programului Microsoft Word
 • Pentru textul folosit în compunerea eseului se va folosi Times New Roman 12, iar spațierea între rânduri va fi de 1,5 linii
 • Pentru eventualele note de subsol se va folosi Times New Roman 10
 • Notele de subsol pot fi trecute atît în partea de jos a paginii, cît și la finalul lucrării.

 

Criterii de evaluare

 

 • Raportarea la tema aleasă

Corespondenţa dintre titlul temei şi conţinutul eseului.

 

 • Claritatea

Mesajul eseului este bine conturat, formularea sa nu este ambiguă, lucrarea este organizată în jurul unei idei; formularea de comparaţii între caracteristici ale unor fenomene, activităţi, evenimente, procese.

 

 • Argumentare

Ideile, teoriile prezentate sunt susţinute de argumente din bibliografie.

 

 • Coerenţa logică

Eseul are o structură logică bine conturată; ideile exprimate au fluenţă şi sunt în legătură unele cu altele.

 

 • Utilizarea materialului bibliografic

Sursele bibliografice sunt citate corespunzător, argumentele aduse sunt susţinute prin prezentarea diferitelor cercetări.

 

 • Originalitate, creativitate, inovaţie

Modul deosebit prin care se abordează tema, prezentarea opiniilor personale bazate pe analiza diferitelor surse bibliografice.

 

 • Aspectul general al eseului

Respectarea criteriilor de: gramatică, ortografie; aspectul estetic.

 

Data limită de trimitere a lucrărilor este 06 decembrie 2020.

Eseurile vor fi trimise la adresa de email [email protected].

Pentru ca evaluarea să fie cît mai obiectivă, vă rugăm să vă semnați cu un nume asociat cu adresa de e-mail  nou creată de la care va fi trimis eseul. Este obligatoriu ca numele autorilor să nu fie specificat. În acest sens, textele vor fi trimise de pe o adresă de e-mail care să nu fie asociată cu numele acestora (pentru contul de e-mail se poate folosi, de exemplu, titlul eseului propus).

Fiecărui autor i se va confirma primirea eseului.

Juriul va fi format din:

 

 • Corina Țifrea – profesor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoșani
 • Alina Purice – profesor la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani
 • Florentina Toniță – jurnalist
 • Marius Rîznic – profesor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoșani.

 

 

 

Premii acordate:

 • Premiul I – 250 RON
 • Premiul II – 150 RON
 • Premiul III – 100 RON
 • Mențiuni – 50 RON

 

Termene limită şi etapele concursului

 • 07 octombrie 2020: lansarea concursului
 • 06 decembrie 2020: termenul limită pentru trimiterea eseurilor
 • 07 decembrie – 16 decembrie 2020: juriul desemnat va anunţa câştigătorii
 • 18 decembrie 2020: Gala de premiere a câștigătorilor