Vă anunțăm că în structura concursurilor cu tema „Sfinții Închisorilor”, ediția 2020, organizate de Frăția Ortodoxă „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință”, Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Gheorghe”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Asociația „Scut botoșănean”, Colegiul Național „A. T. Laurian”, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Palatul Copiilor Botoșani și Muzeul Județean Botoșani au apărut următoarele modificări:

 • desfășurarea concursului de arte plastice va fi întreruptă ca urmare a dificultăților de coordonare pe care restricțiile impuse de pandemia cauzată de virusul SARS-CoV-2 le presupun.
 • concursul de eseuri și poezie își va continua desfășurarea, cu prelungirea perioadei de depunere a lucrărilor până în data de 15.12.2020.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați regulamentul atașat.

REGULAMENT

 

CONCURSUL DE ESEURI ȘI POEZIE

“SFINȚII ÎNCHISORILOR”, BOTOȘANI, 2020

Organizatori: Concursul este organizat de FRĂȚIA ORTODOXĂ „SF. MARE MUCENIC GHEORGHE PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ” și ASOCIAȚIA „SCUT BOTOȘĂNEAN” în parteneriat cu Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe”, Botoșani, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani și Colegiul Național ”A. T. Laurian”, Botoșani.

Scopul proiectului: Concursul își propune să scoată în evidență, prin valorificarea viziunii tinerilor elevi, rolul și importanța jertfei pătimitorilor din închisorile comuniste; transformările profunde pe care instaurarea brutală a comunismului le-a produs în societatea românească;  mărturisirea de credință ca atitudine ziditoare și mântuitoare a sufletului românesc; portrete ale martirilor din închisorile comuniste.

Descrierea grupului ţintă: Concursul se adresează elevilor din clasele V-XII din Județul Botoșani.

Criterii de eligibilitate:

 • Vor fi luate în considerare numai lucrările care au ca subiect dimensiunea mântuitoare a sacrificiului românilor prigoniți în temnițele comuniste.
 • Vor fi luate în considerare numai lucrări originale, care nu au mai fost publicate sau prezentate în cadrul altor proiecte, conferinţe sau concursuri.
 • Vor fi luate în considerare numai lucările cu autor unic, fiecare participant putând concura cu un singur eseu/o singură poezie.
 • Nu vor fi luate în considerare lucrările bazate pe plagiat sau copy-paste.
 • Nu vor fi luate în considerare lucrările care nu au cel puțin 2 (două) cărți în bibliografie (categoria eseuri).
 • Bibliografia on-line a concursului:
 • http://ciprianvoicila.blogspot.com/2013/11/carti-fundamentale-despre-sfintii.html?fbclid=IwAR0qjiyE7TKtYZiFINugtU2b1_1CVmUXrphxcxyQl0yFE-omENsHvbxKYKg
 • Nu vor fi luate în considerare lucrările care vor avea mai mult de 25% citate din cărți. (categoria eseuri)

 

 

 

Condiţii de redactare:

 • Eseurile vor fi redactate în limba română
 • Eseurile vor fi acceptate numai în format Word sau PDF
 • Eseurile trebuie să conțină maximum 3000 de cuvinte
 • Paginația folosită va fi cea implicită a programului Microsoft Word
 • Pentru textul folosit în compunerea eseului se va folosi Times New Roman 12, iar spațierea între rânduri va fi de 1,5 linii
 • Pentru eventualele note de subsol se va folosi Times New Roman 10
 • Notele de subsol pot fi trecute atît în partea de jos a paginii, cît și la finalul lucrării.

 

Criterii de evaluare

 

 • Raportarea la tema aleasă

Corespondenţa dintre titlul temei şi conţinutul eseului.

 

 • Claritatea

Mesajul eseului este bine conturat, formularea sa nu este ambiguă, lucrarea este organizată în jurul unei idei; formularea de comparaţii între caracteristici ale unor fenomene, activităţi, evenimente, procese.

 

 • Argumentare

Ideile, teoriile prezentate sunt susţinute de argumente din bibliografie.

 

 • Coerenţa logică

Eseul are o structură logică bine conturată; ideile exprimate au fluenţă şi sunt în legătură unele cu altele.

 

 • Utilizarea materialului bibliografic

Sursele bibliografice sunt citate corespunzător, argumentele aduse sunt susţinute prin prezentarea diferitelor cercetări.

 

 • Originalitate, creativitate, inovaţie

Modul deosebit prin care se abordează tema, prezentarea opiniilor personale bazate pe analiza diferitelor surse bibliografice.

 

 • Aspectul general al eseului

Respectarea criteriilor de: gramatică, ortografie; aspectul estetic.

 

Data limită de trimitere a lucrărilor este 15 decembrie 2020.

Eseurile vor fi trimise la adresa de email [email protected].

Pentru ca evaluarea să fie cît mai obiectivă, vă rugăm să vă semnați cu un nume asociat cu adresa de e-mail  nou creată de la care va fi trimis eseul. Este obligatoriu ca numele autorilor să nu fie specificat. În acest sens, textele vor fi trimise de pe o adresă de e-mail care să nu fie asociată cu numele acestora (pentru contul de e-mail se poate folosi, de exemplu, titlul eseului propus).

Fiecărui autor i se va confirma primirea eseului.

Juriul va fi format din:

 

 • Corina Țifrea – profesor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoșani
 • Alina Purice – profesor la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani
 • Florentina Toniță – jurnalist
 • Marius Rîznic – profesor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoșani.

 

 

 

Premii acordate:

 • Premiul I – 250 RON
 • Premiul II – 150 RON
 • Premiul III – 100 RON
 • Mențiuni – 50 RON

 

Termene limită şi etapele concursului

 • 07 octombrie 2020: lansarea concursului
 • 15 decembrie 2020: termenul limită pentru trimiterea eseurilor
 • 07 decembrie – 16 decembrie 2020: juriul desemnat va anunţa câştigătorii
 • 18 decembrie 2020: Gala de premiere a câștigătorilor