În conformitate cu prevederile art.133,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de marţi 15.12.2020, ora 8,00 are loc  în sala Căminului Cultural Răchiţi, şedinţa extraordinară a Consiliului local cu următoarea ordine de zi:

           

1.Proiect de hotarâre  privind aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr.1 Răchiţi

2.Proiect de hotarâre  privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii.

3.Proiect de hotarâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.

4.Alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioda de 3 luni.

5.Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021.