Românii celebrează, joi, 17 decembrie, pe Sfântul Prooroc Daniel şi cei Trei Sfinți Tineri. Este vorba de o poveste inedită din Calendarul Ortodox ce își are originea în Ierusalim și continuă în Babilon, cunoscută drept cea mai prosperă țară din acele timpuri.

Povestea Sfântului Daniel

Povestea spunea că Sfântul Prooroc Daniel s-a născut cu 460 de ani înainte de Hristos și se trăgea din neamul lui Iuda. Încă de când era un copil, acesta a fost dus rob din Iudeea în ţara haldeilor unde a proorocit 70 de ani. Alături de Daniel au mai fost luați și alți trei tineri, Anania, Azaria şi Misail.

În acea vreme, împăratul babilonienilor, Nabucodonosor, a pus stăpânire pe Ierusalim, iar cei 4 copii au fost puşi mai-mari peste treburile împăratului, pentru virtuțile pe care le aveau.

După o vreme, aceștia au refuzat să se închine împăratului și au fost aruncaţi într-un cuptor ars de şapte ori. Acolo ei cântau psalmi lui Dumnezeu. Împăratul văzând minunea, a mărturisit că mare este Dumnezeul preaslăvit de cei trei Tineri, căci văpaia se prefăcuse în rouă, iar ei rămăseseră nevătămaţi.

Daniel a fost și el pedepsit, astfel că acesta a fost aruncat la lei de alți împărați care au venit după Nabucodonosor, însă de fiecare dată a supraviețuit prin rugăciune. Atic a venit însă la putere și a făcut cercetare sfinţilor.

Cei credincioși l-au înfruntat pe împăratul Atic, însă acesta a poruncit să li se taie capetele. Când a fost tăiat capul lui Misail, Azaria şi-a întins haina şi i-a prins capul; la fel şi Anania a prins capul tăiat al lui Azaria, iar Daniel a întins haina lui şi a prins capul lui Anania. În urmă i s-a tăiat şi lui capul.

Povestea mai spune că după tăiere, capetele lor s-au lipit de trupuri, iar îngerul Domnului i-a luat şi i-a dus în muntele Gheval, unde i-a pus sub o stâncă. După 400 de ani, la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, au înviat şi ei şi iarăşi au adormit.