Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței în format online de astazi ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19, fiind stabilite tarife între 25 și 100 de lei pe oră pentru registratori, asistenți și medici.

Iata prevederile ordonantei ce va fi adoptata astazi:

Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 personalul medico-sanitar și registrator, cu excepția personalului delegat sau detașat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferențiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează:

a) 100 lei/oră pentru medici;
b) 50 lei/oră pentru asistenți medicali;
c) 25 lei/oră pentru registratori.

Pentru activitatea prestată de medicii de familie cu liste proprii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, aceștia beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:

a) pentru primii 25% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu
b) peste pragul de 25% prevăzut la lit. a), tariful pe serviciu se ajustează după cum urmează :
– pentru intervalul dintre 25,001% – 45% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 40 lei/serviciu
– pentru intervalul dintre 45,001% – 65% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu
– pentru intervalul de peste 65% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.