Raport exploziv al Curtii de Conturi! „Ministrul” Budai a cheltuit banii tarii ca si cum ar fi fost la piata!

Curtea de Conturi a dat de pamant cu cei doi fosti ministri ai muncii PSD, Marius Budai si Olguta Vasilescu. In urma unul control s-a descoperit ca acestia si-au batit joc de banii cetatenilor efectuand mai multe plati nelegale. Intr-un comunicat al Curtii de Conturi se precizeaza care sunt acestea. Astfel se constata ca au primit ajutor ca sunt saraci cetateni care detin masini si barci sau au active (firme) care genereaza dividente. Mai mult, pentru acelasi copil, in unele cazuri s-au primit de doua ori bani. Iata un extras din raportul Curtii de Conturi:

Au fost identificate plăți efectuate fără respectarea cadrului legal aplicabil, pentru tipurile de beneficii de asistență socială reprezentând:

 indemnizația pentru creșterea copilului, în sumă de 4.447 mii lei, acordată cu nerespectarea cadrului legal, în perioada 2018-2019, deoarece:

o unii dintre titularii acestui drept au realizat venituri din: salarii (755 mii lei), pensii (1.633 mii lei), activități independente și activități agricole (1.661 mii lei) peste limita legală;

o unele persoane au beneficiat pentru același copil, simultan, atât de indemnizație lunară pentru creșterea copilului, cât și de stimulent de inserție, fie titularul dreptului indemnizației, fie celălalt părinte (398 mii lei).

Abateri similare reprezentând indemnizație lunară pentru creșterea copilului (10.420 mii lei) au fost identificate și la AJPIS: Arad, Argeș, Călărași, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Neamț, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiș și Vrancea;

• stimulent de inserție, în sumă de 11.579 mii lei, acordat cu nerespectarea cadrului legal, în perioada 2018-2019, întrucât unii dintre titularii acestui drept nu au obținut în același timp și venituri supuse impozitului, condiție impusă pentru acordarea acestui drept. Abaterea a fost identificată la AJPIS: Arad, Giurgiu, Hunedoara, Neamț, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiș și Vrancea;

• venit minim garantat (VMG 754 mii lei) și alocație pentru susținerea familiei (ASF 1.724 mii lei), întrucât acestea au fost acordate, fără respectarea prevederilor legale, unor persoane care, în perioada 2018-2019:

o dețineau anumite bunuri care conduc la excluderea acordării acestor drepturi, respectiv: Alba, Bihor, Botoșani, Brașov, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Ilfov, Maramureș, Mureș, Mehedinți, Olt, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și București. 2 Arad, Argeș, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Neamț, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiș și Vrancea.

– autoturisme și autovehicule cu o vechime mai mică de 10 ani (1.211 mii lei);

– șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosfera Delta Dunării (160 mii lei);

o au realizat venituri din salarii și pensii peste limita legală (729 mii lei);

o dețineau depozite bancare (298 mii lei);

o au obținut venituri din dividende (32 mii lei);

o au realizat venituri (din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din arendă și din jocuri de noroc) peste limita legală (48 mii lei).

Abateri similare, în sumă de 2.663 mii lei (VMG) și de 3.154 mii lei (ASF), au fost identificate și la AJPIS: Arad, Argeș, Călărași, Caraș-Severin, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Neamț, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiș și Vrancea;

• stimulentul de inserție încasat eronat de unii dintre titularii acestuia, în perioada 2018-2019, întrucât au obținut venituri impozabile, reprezentând indemnizație de șomaj acordată șomerilor (253 mii lei);

• unele beneficii de asistență socială în sumă de 249 mii lei (din care suma de 241 mii lei a fost confirmată de entitatea auditată) au fost acordate ulterior decesului în perioada 2018-2019, reprezentând: drepturi pentru persoanele cu dizabilități (193 mii lei), alocație de stat pentru copii, alocație pentru susținerea familiei și venit minim garantat (56 mii lei). Abateri similare în sumă de 22 mii lei au fost identificate și la AJPIS: Argeș, Dolj și Prahova.

• indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 7 ani încadrat în grad de handicap și alte forme de sprijin destinate creșterii copilului încasate de unii beneficiari care au obținut și alte venituri contrar prevederilor legale, în perioada 2018-2019 (166 mii lei);

• ajutor lunar nerambursabil acordat eronat beneficiarilor unei forme de protecție care, în perioada 2018-2019, au realizat venituri din salarii peste limita legală, suma fiind confirmată de entitatea auditată (119 mii lei);

• unii dintre beneficiarii indemnizației pentru însoțitorul adultului cu handicap vizual grav au încasat în mod eronat în anul 2019 acest drept în sumă de 69 mii lei concomitent cu încasarea acestui drept și de la bugetul asigurărilor sociale de stat;

• alocații de stat pentru copii acordate cu aplicarea eronată a legislației (49 mii lei), identificate la AJPIS: Călărași, Dolj, Neamț și Timiș;

 ajutoare pentru încălzire (termică, gaze și energie electrică) au fost acordate în perioada 2018-2019, fără respectarea prevederilor legale, unor persoane care dețineau autoturisme și autovehicule cu o vechime mai mică de 10 ani sau depozite bancare (19 mii lei). Abateri similare în sumă de 33 mii lei au fost identificate și la AJPIS: Arad, Timiș și Vrancea”

de |2021-03-04T07:25:21+02:004 martie 2021|TOP NEWS|

Leave A Comment