În conformitate cu prevederile art.133 ,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că  şedinţa  ordinară a Consiliului Local Răchiţi,   va avea loc  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, în ziua de  miercuri. 31.03.2021, ora 9,00.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.Depunerea jurământului de către dl Tesculeanu Constantin al cărui mandat a fost validat de către Judecătoria Botoşani.

2.Aprobarea proceselor verbale din şedinţa din 25.02.2021 şi şedinţele extraordinare din  luna martie 2021.

3.Proiect de hotarâre privind  aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi, pentru luna februarie  2021.

4.Proiect  de hotarâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni.

5.Proiect de hotarâre privind  aderarea Comunei  Răchiţi prin Consiliul  Local Răchiţi la “Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltare Sustenabilă şi Integrată în Ţara de Sus”.

6.Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii păşunilor din proprietatea privată a comunei Răchiţi.

7.Proiect de hotarâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020.

8.Prezentare raport  anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Răchiţi.

9.Prezentare raport anual de activitate al viceprimarului comunei Răchiţi.

10. Prezentare raport anual de activitate al consilierilor din cadrul Consiliului local Răchiţi.

11.Probleme curente.

 

 

 

 

                        PRIMAR,

              Bulgaru Florin Dan