În conformitate cu prevederile art.133,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de vineri , 09.04.2021 ora 9,00  va avea loc  în  sala Căminului Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Răchiţi.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea infiintarii obiectivului de  investitie, Documentatiei tehnice si   Devizului General pentru obiectivul  „Lucrari de refacere drumuri afectate de calamitati” -octombrie 2020.
  2. Proiect de hotarâre privind actualizarea   Devizului General pentru obiectivul de investiții “Lucrari de refacere drumuri afectate de calamitati  in comuna Rachiti , judetul Botosani”.

 

    PRIMAR,

BULGARU FLORIN DAN