Anunt UAT Rachiti: „Maine este sedinta extraordinara de CL!”

În conformitate cu prevederile art.133,134 şi art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de vineri 11.06.2021 , ora 9,00  va avea loc  în  sala Căminului Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Răchiţi.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli prin virări de credite de la un capitol la altul pe anul 2021.
  2. Proiect de hotarâre privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiții „LUCRARI DE  REFACERE DRUMURI AFECTATE DE CALAMITATI, OCTOMBRIE 2020”  in comuna Rachiti , judetul Botosani.
  3. Proiect de hotarâre privind aprobarea obiectivului de investiție ”Cresterea/Imbunatatirea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirea Primariei Comunei Răchiți”.

 

 

 

 

               PRIMAR,

BULGARU FLORIN DAN

de |2021-06-10T06:40:38+03:0010 iunie 2021|TOP NEWS|

Leave A Comment