Incepand astazi si pana pe 22 iulie absolventii clasei a 8-a trebuie sa completeze fisele de adimitere la licee. Repartizarea computerizata va avea loc pe data de 24 iulie. Iata conditiile noi stabilite de Ministerul Invatamantului:

Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.

Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate.

În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie.

Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.

În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

Fiecare specializare are un cod unic, astfel că trebuie completate codurile specializărilor pe care le aleg candidații, în ordinea preferințelor. Candidațiivor fi repartizați la liceu în funcție de media de admitere și de opțiuni. Repartizarea computerizată va avea loc în 24 iulie