S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani informează utilizatorii că, branşarea la reţelele publice de alimentare cu apă, atât persoane fizice cât şi juridice, se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de Operatorul regional la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

Precizăm că, în conformitate cu prevederilor art. 47 alin. (1), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare: ,,constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei: racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de branşare/racordare eliberat de operator.’’