În conformitate cu prevederile art.133,134 şi art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de luni, 30.08.2021  , ora 9,00  va avea loc  în  sala Căminului Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, şedinţa  ordinară a Consiliului Local Răchiţi pe luna august   2021.

                        

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea  proceselor verbale a şedinţelor CL din luna iulie 2021.

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021
  2. Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Răchiţi în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr.1 Răchiţi.