Primăria comunei Mihai Eminescu vă anunță că începând cu 01.09.2021, va efectua, prin aparatul de specialitate, verificări în teren pentru conformarea construcțiilor edificate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire.

Astfel, rugăm cetățenii comunei care au construit fără a respecta prevederile legale, să intre în legalitate cu construcțiile înființare, neconformarea cu cele prezentate mai sus ducând la aplicarea sancțiunilor, conform Legii 50/1991 și a Regulamentului pentru constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 26/2018, după cum urmează:

Nr.

Crt.

 

                              Contraventii

Cuantum amenzi
Persoane fizicePersoane juridice
1.

 

 

Extinderea cimitirelor umane fara autorizatie sanitara si fara acordul autoritatii locale1000 – 2000 lei1500 – 2000 lei
2.Neimprejmuirea incintelor santierelor de constructii sau a punctelor de lucru si neinstalarea panourilor de avertizare si identificare1000 – 2000 lei

 

1500 – 2500 lei

 

 

3.

 

Nesemnalizarea corespunzatoare conform

dispozitiilor legale a punctelor de lucru atat

pe timp de zi cat si pe timp de noapte,

pentru evitarea accidentelor

1000 – 2000 lei1500 – 2500 lei
4.

 

Nerespectarea dimensiunilor (latimea) drumurilor /cailor de acces dintre locuinte conform standerdelor legislative si hartilor cadastrale

Drum  comunal:minim 14m-maxim16 m

Drum satesc : minim 8m- maxim 10 m

 

 

1000 – 2000 lei1500 – 2500 lei

 

5.Executarea sau desfiintarea totala sau partiala fara autorizatie a lucrarilor de constructii -locuinte,anexe gospodaresti , imprejmuiri , sediu firma, hale , orice alte tipuri de constructii1000-100.000 lei1000-100.000 lei
6.Executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației și a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3 din legea nr. 50/1991, cu excepția celor menționate la lit. b)din lege, precum și continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizații de construire5000-20000 lei5000-20000 lei

 

7.Aprobarea furnizarii de utilitati urbane ca urmare a executarii de lucrari de bransamentesi racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate10.000 lei10000 lei
8.Menținerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizație sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri față de cele prevăzute în autorizație a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu;5000-20000 lei5000-20000 lei
9.Neaducerea terenului la starea inițială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c) din legea nr.50/1991 actualizata5000-20000 lei5000-20000 lei
10.Neîndeplinirea obligației de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licențe/permise/autorizații5000-20000 lei5000-20000 lei
11.Împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate3000-10000 lei3000-10000 lei
12.Neanunțarea datei începerii lucrărilor de construcții autorizate1000 lei1000 lei