Anunt UAT Rachiti: „Ordinea de zi a sedintei de CL de marti, 26.10!”

În conformitate cu prevederile art.133,134 şi art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de marţi 26.10.2021 , ora 9,00   va avea loc  în  sala Căminului Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, şedinţa  ordinară a Consiliului Local Răchiţi pe luna octombrie  2021.                

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale din sedinţele C.L. luna septembrie şi octombrie 2021.
 2. Proiect de hotarâre privind acordul de principiu şi demararea procedurii de achiziţie în vederea cumpărării unui imobil de către Comuna Răchiţi.
 3. Proiect de hotarâre privind aprobarea imputernicirii primarului pentru a semna Declaratia catre SC DELGAZ GRID SA in calitate de operator de retea in vederea elaborarii documentatiei tehnice pentru alimentarea cu energie electrica a locuintelor destinate inchirierii pentru tineri, ce se vor construi prin ANL.
 4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de achiziţie de imobile de către Comuna Răchiţi.
 5. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului cadru de concesionare/închiriere a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Răchiţi aflate în administrarea Consiliului local al comunei Răchiţi.
 6. Proiect de hotarâre privind privind efectuarea unui schimb de teren.
 7. Proiect de hotarâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Răchiţi a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul şi extravilanul
 8. Proiect de hotarâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ – teritoriale  Răchiţi în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani
 9. Proiect de hotarâre privind aprobarea radierii  din Cartea Funciară nr 52654, proprietar Mihai Sidonia, a notarii condiţiei impuse de Consiliul local.
 10. Proiect de hotarâre privind aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi, pentru lunile iunie şi septembrie 2021.
 11. Proiect de hotarâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

 

 

PRIMAR

Bulgaru Florin Dan

de |2021-10-23T07:10:36+03:0023 octombrie 2021|TOP NEWS|

Leave A Comment