Nu esti vaccinat? Nu ai voie nicaieri. Iata  masurile luate de ieri de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta intrunit sub conducerea viceprimarului Bogdan Buhaianu.

În spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, sau în alte zone cu potențial de aglomerare. 
Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecțieîn spațiile publice deschise persoanele care desfășoară activități, inclusive sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc.

–    Se instituie carantina de noapte între 20:00 și 5:00. Pot părăsi domiciliul doar cei vaccinați, trecuți prin boală sau care prezintă declarație pe proprie răspundere sau adeverință de la angajator/legitimație de serviciu. Dovada vaccinării, testării sau trecerii prin boală se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID care va fi verificat de organizator prin aplicația mobilă de verificare.

 

–    Obligativitatea organizării activității instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin măsurarea temperaturii.

–    În vederea prevenirii răspândirii infecțiilor se propune ca activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ să se desfășoare în sistem on-line.

–    Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate cu respectarea normelor de protecție sanitară:

•    program de funcționare 05:00 – 20:00;
•    toți utilizatorii pieții atât comercianții cât și vizitatorii vor purta masca de protecție;
•    agenții economici care își desfășoară activitatea în spații inchise vor lua măsuri de limitare a accesului în incinta la maxim 3 persoane simultan;
•    se vor lua măsuri de respectare a distanțării fizice;
•    activitatea comercială la standuri se va desfășura cu respectarea de către agenții economici a tuturor măsurilor de prevenire și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 inclusiv asigurarea de dezinfectanți pentru utilizatorii mărfurilor expuse;
•    în funcție de evoluția situațiilor epidemiologice la nivelul piețelor se va lua măsura asigurării triajului constând în controlul temperaturii corporale a angajaților agenților economici și utilizatorilor la punctele de acces.

–    Prin excepție de la prevederile de mai sus unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

–    Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. 
*Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării 

–    Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-21,00 dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.