Având în vedere nivelul ridicat al majorărilor de întârziere datorate bugetului local de către contribuabili, atât persoane fizice cât și persoane juridice, Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 135/25.10.2021 – privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plata sub forma scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al comunei Mihai Eminescu de către persoanele fizice și juridice privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plata sub forma scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al comunei Mihai Eminescu de către persoanele fizice și juridice – facilitând astfel achitarea obligațiilor fiscale ale contribuabililor către bugetul local.

Pentru a beneficia de scutire la plata cotei de 100% a majorărilor de întârziere neplătite aferente obligațiilor de plată principale din impozite și taxe, datorate bugetului locale, restante la 31 decembrie 2020 trebuie îndeplinite următoarele condiții:

– cererile debitorilor trebuie înregistrate până la data de 15 decembrie 2021;

– achitarea integrală a obligațiilor de plată până la data depunerii cererii de acordare a scutirii.

Procedura de acordare a înlesnirii sub forma scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al comunei Mihai Eminescu de către persoanele fizice și juridice și condițiile pe care contribuabilii trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de scutire sunt prevăzute în Anexa Hotărârii.