Primăria comunei Mihai Eminescu aduce la cunoștință că în data de 10.12.2021 Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism ale comunei au fost aprobate, primind Aviz favorabil din partea Consiliului Județean, fapt ce înseamnă că aproximativ 700 ha de teren extravilan de pe teritoriul comunei, figurează astăzi ca teren intravilan.

Începând cu luna ianuarie a anului 2022 proprietarii terenurilor situate în extravilanul Unității Administrativ Teritoriale Mihai Eminescu sunt așteptați la sediul primăriei, biroul Urbanism cu actele de proprietate pentru a li se elibera adeverința –  schimbare destinație teren, conform noului P.U.G. aprobat.

Odată cu aprobarea noului PUG, primăria va întreprinde vizite in teren pentru a verifica legalitatea construcțiilor edificate, această măsură fiind necesară pentru autorizarea tuturor construcțiilor, conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.