Primăria comunei Mihai Eminescu anunţă contribuabilii că îşi pot achita obligaţiile fiscale prin intermediul sistemului naţional electronic de plată de pe site-ul GHIŞEUL.RO

Pentru crearea contului, persoanele fizice trebuie să deţină un card bancar valid.

  1. Paşii pentru crearea contului pentru persoanele fizice:

Accesare www.ghiseul.ro -> creare cont -> completare cu CNP- ul solicitantului -> completare date CARD BANCAR al solicitantului.

După validarea Cardului Bancar se va introduce o adresă de e-mail prin intermediul căreia solicitantul va primi un USER şi o PAROLĂ (pe care le va schimba la prima conectare).

Odată creat contul, persoana fizică va accesa www.giseul.ro  şi  va completa pe prima fereastră user şi parolă primite pe adresa de mail.

După autentificare se vor putea consulta datoriile pe fiecare sursă de venit, atât debite cât şi rămăşiţe (folosind butonul DETALII).

  1. Pentru obţinerea accesului pe platforma ghişeul.ro, PERSOANELE JURIDICE trebuie să solicite în scris datele de acces la sediul Primariei.

Contribuabilii comunei, persoanele fizice şi juridice beneficiază de reducere de 10% la plata integrală a datoriilor până la data de 31 martie 2022 (pentru sumele mai mari de 50 lei pe sursa).

Astfel, Primăria comunei Mihai Eminescu, invită toţi contribuabilii comunei, persoane fizice şi juridice să achite, conform Codului Fiscal şi a H.C.L.-urilor de aprobare a taxelor, atât restanţele din anii anteriori cât şi obligaţiile ce le revin pe anul în curs.

Reamintim cetăţenilor că plăţile pot fi efectuate la sediul instituţiei atât în numerar cât şi cu card bancar prin POS.

Totodată primăria comunei anunţă că, prin aparatul de specialitate, se demarează procedura de executare silită pentru contrubuabilii care figurează cu plăţi restante.