Zile grele la inceput de an pentru patronii de service auto. In 2 zile au fost controlate noua service-uri auto, au fost date zece amenzi si peste 40  de masuri cu termen au fost impuse.
Anuntul a fost facut de catre comisarii Garzii de Mediu Botosani pe pagina institutiei de pe o retea de socializare.
În urma controlului dispus de Comisariatul General s-au verificat următoarelor aspecte:
– modul de depozitare (pe tipuri şi categorii) a deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate;
– analiza amplasamentului în vederea stabilirii factorilor ce pot genera poluare sau disconfort;
– existenţa unor suprafeţe (interioare sau limitrofe) afectate de depozitari necontrolate sau incinerări de deşeuri rezultate din activitatea desfăşurată;
– modul de asigurare a alimentării cu apă și evacuării apelor uzate;
– existența și modul de întocmire al evidenței gestiunii deșeurilor;
– modul de gestionare al deșeurilor periculoase (ex. filtre ulei/carburant, uleiuri uzate, lichid de răcire, freon, materiale de stergere îmbibate, materiale absorbante), etc.;
– existența și modul de întocmire al documentelor referitoare la trasabilitatea deșeurilor generate;
– corelarea serviciilor prestate, conform devizelor de reparații (pe o luna aleasă) cu cantitațile de deșeuri rezultate conform evidenței gestiunii deșeurilor;
Au fost verificate noua service-uri auto. Pentru neconformitățile constatate s-au stabilit nu mai puțin de patruzeci și patru măsuri cu termen, în vederea remedierii acestora și s-au aplicat zece sancțiuni contravenționale în cuantum de 30.000 lei.