Anunt UAT Rachiti: Sedinţa  ordinară pe luna ianuarie  a Consiliului Local Răchiţi, va avea loc  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna Răchiţi, în ziua de   luni, 31.01.2022, ora 9,00

În conformitate cu prevederile art.133 ,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că  şedinţa  ordinară pe luna ianuarie  a Consiliului Local Răchiţi, va avea loc  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna Răchiţi, în ziua de   luni, 31.01.2022, ora 9,00

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 Răchiţi.

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2021, întocmit în conformitate cu Legea nr.416/2001.
  2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentrul anul 2021 sem.II.
  3. Proiect de hotarâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioada de 3 luni.
  4. Proiect de hotarâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 2021 , la nivelul UAT Răchiţi şi stabilirea măsurilor de eficientizarea acestei activităţi.
  5. Proiect de hotarâre privind modificarea HCL nr.93 din 20.12.2021 privind aprobarea cuantumului si a numărului de burse acordate elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat la Şcoala Gimnazială nr.1 Răchiţi , în anul scolar 2021- 2022.

7.Proiect de hotarâre privind însuşirea raportului de evaluare întocmit pentru imobilul –cabinetul medical şi terenul aferent din satul Costeşti, comuna Răchiţi

 

 

 

 

                        PRIMAR,

              Bulgaru Florin Dan

de |2022-01-26T19:51:59+02:0026 ianuarie 2022|TOP NEWS|

Leave A Comment