În conformitate cu prevederile art.133 ,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că  şedinţa  ordinară pe luna ianuarie  a Consiliului Local Răchiţi, va avea loc  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna Răchiţi, în ziua de   luni, 28.02.2022, ora 9,00.

1.Aprobarea proceselor verbale din luna ianuarie și februarie 2022.

2.Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale in unitatea administrativ teritoriala a comunei Răchiți pe anul 2022

3.Proiect de hotarâre privind modificarea  contractului de concesiune nr.  6014/04.08.2016  și însuşirea raportului de evaluare întocmit pentru imobilul –cabinetul medical    din satul Costeşti  , comuna Răchiţi.

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi, pentru luna ianuarie 2022.
  2. Proiect de hotarâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Răchiţi a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Răchiţi
  3. Proiect de hotarâre  privind aprobarea Actului adițional  la Acordul financiar  privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani,  zona 4 Botoșani nr. 1020/04.08.2017 și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, actualizat

 

 

 

 

 

PRIMAR,

Bulgaru Florin Dan