Primăria Comunei Mihai Eminescu vă aduce la cunoștință că, în conformitate cu Ordinul Prefectului – Județului Botoșani nr. 158/05.04.2022, luna APRILIE ESTE STABILITĂ LUNA CURĂȚENIEI.

În acest sens informăm locuitorii comunei Mihai Eminescu că au obligația permanentă de a asigura buna gospodărire și de a păstra curățenia.

Potrivit Ordinului Prefectului cetățenii au îndatorirea de a întreține locuințele proprii și anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, respectând măsurile stabilite de către Unitățile Administrativ Teritoriale pentru mentinerea igienei publice și curățeniei în localități precum și protejarea mediului ambiant.

În acest scop, cetățenii au următoarele obligații:

  • Să asigure, potrivit legii, lucrările de întreținere și reparare a locuințelor și anexelor gospodărești, igienizarea curților și împrejurimilor acestora, efectuarea lucrărilor de primăvară specifice pentru întreținerea spațiilor verzi din incinta proprietății și din fața acesteia;
  • Să mențină curățenia trotuarelor, părții carosabile a străzii de lângă locuință, a curții și a grădinii;
  • Să depună deșeurile menajere și cele reciclabile, conform Regulamentului impus de către Primăria comunei Mihai Eminescu, aprobat de către Consiliul Local al acesteia. De asemenea, rugăm cetățenii să respecte programul de colectare din Regulamentul menționat anterior.
  • Să păstreze în stare de folosință amenajările publice din parcuri, precum și dotările amplasate pe străzi (panouri de afișaj, indicatoare, etc);
  • Să composteze deșeurile rezultate din curățarea și întreținerea zonelor verzi ale gospodăriei în propria grădină și/sau in unitățile individuale de compostare și să utilizeze compostul obținut ca amendament pentru terenurile proprii;
  • Să nu abandoneze și să nu depoziteze deșeurile în afara locurilor destinate acestui scop.

 

Cetățenii care folosesc mijloace de transport în comun (autobuze, microbuze), sunt obligați să păstreze curățenia in stațiile de asteptare.

Obligațiile sus-menționate sunt prevăzute și în Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mihai Eminescu, aprobat prin H.C.L. nr. 26/12.03.2018.

Prin aducerea la cunoștință locuitorilor a obligațiilor ce li se revin, Primăria urmărește mobilizarea și implicare activă a acestora  în vederea menținerii unui aspect plăcut și îngrijit al comunei Mihai Eminescu.