Aducem la cunoştinţă că toate datele pe care cetăţenii  le declară în vederea efectuării Recensământului sunt folosite strict pentru a se stabili statistic numărul de locuitori ai comunei. Aceste date nu sunt folosite în niciun alt scop si nu se va efectua nicio modificare la numarul de persoane declarate la Rolul fiscal sau agricol din evidenţele Primăriei.

Recensământul este efectuat de către persoane desemnate din cadrul Primăriei comunei Mihai Eminescu care se deplasează la fiecare gospodărie pentru a colecta datele necesare.

Subliniem faptul că anumite finanţări europene şi guvernamentale sunt obţinute în raport cu populația unei anumite zone sau localităţi ceea ce înseamnă că Unităţile Administrativ Teritoriale pot primi fonduri în funcție de populația rezidentă, care este calculată  cu ocazia recensământului, adică Primăria poate primi finanţări europene şi/sau guvernamentale şi poate accesa mai multe proiecte dacă  locuitorii comunei işi dau concursul şi declară în mod corect toţi membrii gospodăriei.

 Aşadar, prin completarea corectă a Resensământului, vom figura cu numar corect de locuitori si vom putea obţine punctaj semnificativ la depunerea proiectelor spre finanţare, fapt ce ne va avantaja în vederea realizării investiţiilor în zona în care dumneavoastră locuiţi.

Totodată, aducem la cunoştinţă că refuzul oamenilor să ofere informaţiile prevăzute în chestionarul de recensământ sau furnizarea datelor incomplete ori eronate în cadrul procesului de recenzare constituie contravenţie care poate fi sancţionată cu amendă între 1.000 și 3.000 lei, conform OUG 19/2020.