Patronul firmei Hidroplasto, Catalin Silegeanu a actionat in judecata SC Eltrans in scandalul „siglei neconforme de pe autobuze”.

La mijlocul lunii mai, dupa ce a colantat pe cheltuiala proprie doua autobuze in urma semnarii unui contract de publicitate cu Eltrans, Catalin Silegeanu s-a trezit peste noapte pagubit si cu contractul reziliat deoarece conducerea firmei de transport nu a agreeat sigla companiei Hitroplasto care aparea pe doua autobuze. Asta desi in prima faza, si-au dat acordul pentru folosirea acestei sigle. In felul acesta, managerul PSD al SC Eltrans numit de Consiliul local in urma unui vot politic a pagubit societatea cu 7200 de euro.

Catalin Silegeanu cere in instanta respectarea contractului si depagubirea sa cu aproximatic 5000 de lei suma pe care a cheluit-o pe colantarea a doua autobuze.

Daca omul de afaceri va castiga procesul, va pune conducerea PSD atat de la Primarie cat si de la SC Eltrans intr-o lumina extrem proasta. Acestia au refuzat colantarea autobuzelor pe motiv ca sigla SC Hidroplasto contine numele Catalin Silegeanu, considerand ca acesta isi face publicitate ca persoana publica, desi nici acest lucru nu este interzis de nici o lege. In plus, in caz ca va pierde procesul, sefii SC Eltrans vor trebui sa plateasca din buzunar depagubirile cerute de Silegeanu.

Iata plangerea depusa de Catalin Silegeanu la Judecatoria Botosani:

 

Către:

JUDECĂTORIA BOTOȘANI

Secția civilă

ONORATĂ INSTANȚĂ,

 

Subscrisa, HIDROPLASTO S.R.L., având sediul în Botoșani, str. Bucovina nr. 14, sc. E, et. 4, ap. 19, cod poștal 710195, jud. Botoșani, nr. RC J07/712/2005, CUI RO 18150574, reprezentată legal prin administrator Cătălin SILEGEANU, în calitate de reclamantă,

în contradictoriu cu

ELTRANS S.A., având sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 2, jud. Botoșani, nr. RC J07/270/1998, CUI RO 10863041, cont RO76RNCB004104120605001 deschis la BCR, reprezentată legal prin director general Andrei TURCOMAN, în calitate de pârâtă,

Formulăm în temeiul art. 1270, art. 1272 și art. 1350 NCC prezenta

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Prin intermediul căreia solicităm instanței de judecată ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună:

 • În principal
 • Obligarea pârâtei ELTRANS la executarea obligației contractuale de punere la dispoziție către HIDROPLASTO a spațiului exterior al autobuzului tip Isuzu Citibus, în scopul utilizării pentru reclama agreată, prin includerea sintagmei „by Cătălin Silegeanu”, în temeiul dispozițiilor art. 1270 și 1272 NCC.

 

 • În subsidiar
 • Obligarea pârâtei ELTRANS la plata cu titlu de despăgubirii a prejudiciului în cuantum de 5.865,51 RON, achitată de către HIDROPLASTO pentru print-uri autocolante adeziv polimerizat și servicii decolantare și colantare a 2 (două) autobuze, cu macheta aprobată în prealabil de către ELTRANS, în temeiul dispozițiilor art. 1350 NCC.

 

 • obligarea pârâtei ELTRANS la achitarea cheltuielilor de judecată, conform art. 453 NCPC.

 

Pentru următoarele

MOTIVE:

 

 1. Succintă prezentare a situației de fapt

 

18.04.2022Între ELTRANS (în calitate de locator) și subscrisa HIDROPLASTO (în calitate de locatar) s-a purtat o corespondență vizând contractul de locațiune având ca obiect punerea la dispoziție de către operatorul de transport a spațiului exterior al unui autobuz tip Isuzu Citibus, în scopul utilizării pentru reclamă.

Prețul a fost stabilit la suma de 300 EUR + TVA / lună / autobuz, durata contractului fiind de 1 an, cu posibilitatea prelungirii. (Anexa 1)

 ELTRANS a agreat design-ul grafic / modelul reclamei / macheta propus de către HIDROPLASTO spre a fi afișată pe spațiul exterior al autobuzului. (Anexa 2)

Acesta conținea următoarele caractere (în culorile alb, albastru și verde):

ACHIZIȚIONĂM și RECICLĂM orice material produs sau confecționat din PVC

HIDROPLASTO

RECICLATOR • PRODUCĂTOR • FURNIZOR • CONSTRUCTOR

din 2005 by Cătălin Silegeanu

www.hidroplasto.ro

 Având în vedere consensul dintre părți, ELTRANS și HIDROPLASTO agreează suplimentarea obiectului contractului cu încă un autobuz, înțelegerea părților urmând a fi concretizată și în scris la un moment ulterior. (prin act adițional ori contract separat, în aceleași condiții de preț și formă)
03.05.2022ora 08:27: Macheta/modelul reclamei, astfel cum a fost agreat și aprobat de către ELTRANS, a fost înaintat de către dl Cătălin PĂDURARIU (având funcția de director economic în cadrul ELTRANS) pe e-mail firmei PROFFI (ROLAND PARTNERS), în scopul furnizării unei oferte comerciale pentru print și manoperă colantare a autobuzului, conform specificațiilor exacte solicitate de HIDROPLASTO și agreate de ELTRANS. Destinatar al acestui e-mail a fost și dl Andrei TURCOMAN, director general al ELTRANS. (Anexa 3)

ora 19:30: reprezentantul PROFFI transmite către HIDROPLASTO (Cătălin Silegeanu) și ELTRANS (Cătălin Pădurariu și Andrei Turcoman) și oferta de preț. (Anexa 4)

 

 HIDROPLASTO a fost de acord cu oferta propusă de către PROFFI (Roland Partners) și a dispus achitarea contravalorii 9, reprezentând print-uri autocolante adeziv polimerizat și servicii decolantare și colantare a 2 (două) autobuze, cu macheta aprobată de ELTRANS. (Anexa 5)
12.05.2022Echipele de la PROFFI (Roland Partners) s-au deplasat la sediul ELTRANS și au procedat la colantarea autobuzului pus la dispoziție de către aceștia, conform machetei aprobate (incluzând „din 2005 by Cătălin Silegeanu”)
13.05.2022A doua zi după montaj, ELTRNS transmite către HIDROPLASTO adresa nr. 1645 (Anexa 6) prin care afirmă și pretinde:

„societatea (n.n. ELTRANS) a considerat că adnotarea cu literă de mână „din 2005 by Cătălin Silegeanu” constituie o specificare a anului constituirii firmei și a proprietarului (…) cu atât mai mult cu cât firma dumneavoastră, ca parte în contract, este denumită „HIDROPLASTO S.R.L.”

Drept urmare, acceptul privind conținutul machetei se dă fără a lua în considerare elementele menționate anterior, mai ales că ele fac referire la persoana fizică Cătălin Silegeanu, persoană publică.

Obiectul contractului tratat de noi face referire doar la reclamă publicitară pentru obiectul de activitate al entității ce utilizează spațiul respectiv.

Ne cerem scuze dacă s-a înțeles greșit conținutul machetelor ce pot fi inscripționate pe autobuzele deținute de ELTRANS, dar(…) vă rugăm a avea în vedere obiectul unui asemenea contract prevăzut de noi (legate de obiectul de activitate al societății – client) și în aceste condiții este necesară decolantarea inscripției „by Cătălin Silegeanu”

În condițiile menționate, putem continua colaborarea și pentru alte mijloace de transport, inclusiv cu cel în cauză, respectând cerințele enunțate. În caz contrar, având în vedere că macheta dumneavoastră face referire și la o persoană fizică, persoană publică, vom fi nevoiți să dispunem decolantarea autobuzului în cauză, fără a finaliza perfectarea unui contract.

16.05.2022Între ELTRANS (în calitate de locator) și subscrisa HIDROPLASTO (în calitate de locatar) a fost încheiat Contractul de locațiune nr. 1650 (Anexa 7) având ca obiect punerea la dispoziție de către ELTRANS a spațiului exterior al unui autobuz tip Isuzu Citibus, în scopul utilizării pentru reclamă.

Prețul stabilit a fost același de 300 EUR + TVA / lună / autobuz, iar durata tot de 1 an, cu posibilitatea prelungirii. Condițiile contractuale au rămas de asemenea neschimbate.

Acest contract semnat de către ELTRANS, avea însă atașat o anexă cu grafica pe care autobuzul urma să o poarte, din aceasta lipsind inscripția „by Cătălin Silegeanu”

 

 1. ELTRANS asigură un serviciu public de transport persoane la nivelul Municipiului Botoșani

Potrivit extrasului RECOM nr. 1290273 din 27.06.2021 (Anexa 7), societatea ELTRANS are drept unic acționar pe Municipiul Botoșani, fiind în subordinea Consiliului Local Botoșani și controlată așadar de către organele de conducere ale acestuia.

De asemenea, societatea ELTRANS asigură la nivelul Municipiului Botoșani serviciul public de transport în comun al călătorilor, cu un număr de nouă autobuze. Așadar, raportarea la această societate nu poate fi făcută ca la un simplu operator privat de transport, care poate avea  dreptul și posibilitatea de a își selecta clientela (astfel cum pretinde ELTRANS în mail-ul din data de xx.05.2022), ci ca la o autoritate care controlează un serviciu public adresat cetățenilor, în condițiile legii și ale regulamentelor locale.

Există indicii cu privire la înregimentarea politică a instituției și grefarea activității companiei pe interese de grup privat, ceea ce întărește ipoteza unei stări de incompatibilitate a managerului actual. Aspectele la care facem referire sunt: animozitatea dintre administratorul Hidroplasto SRL și executivul Primăriei, subordonarea actualului director al operatorului de transport față de unii demnitari locali nu doar din perspectivă instituțională, ci și din punctul de vedere al puterii de decizie în interiorul partidului. În lipsa unor argumente solide, șirul acțiunilor contradictorii ale angajaților ELTRANS nu poate fi evaluat decât în cheia inferenței politice.

 1. Principiul forței obligatorii a contractului dintre părți

Contractul este legea pârților, iar acestea au obligația să-l respecte potrivit adagiului pacta sunt servanda. El are forță obligatorie iar instanța de judecată are posibilitatea obligării părții în culpă la aducerea la îndeplinire a propriilor obligații contractuale, în limitele stabilite în contract. Efectul forței obligatorii își află explicația și fundamentul în natura actului juridic.

Din cuprinsul contractului încheiat de pârți (atât ca negotium iuris cât și ca instrumentum probationem) rezultă că obiectul contractului (logo-ul/sigla/macheta HIDROPLASTO aplicată în scop de reclamă pe autobuzele ELTRANS) a reprezentat un element esențial și determinant al contractului, fiind negociat de către pârțile contractante anterior încheierii contractului și, întrucât convenția este legală și are putere de lege, orice modificare a acesteia nu se poate face decât prin acordul pârților.

Macheta HIDROPLASTO, agreată inițial de către ELTRANS, reprezintă identitatea economică și vizuală a companiei în raport cu piața comercială.

Compania Hidroplasto a fost fondată în anul 2005 de către Cătălin Silegeanu, devenind un reper pe harta reciclării deșeurilor din PVC la nivel regional, cu o capacitate lunară de procesare de peste 2.500 de tone. În cei 17 ani de dezvoltare, Hidroplasto și-a construit brand-ul în jurul producției de măcinătură, granule și PVC micronizat, exportând cantități semnificative în Germania, Olanda, Belgia, Cehia, Polonia, Slovacia, Turcia și Statele Unite ale Americii, fiind recunoscută și în domeniul extrudării și injectării de mase plastice.

Compania produce sisteme de etanșare a rosturilor de dilatare si turnare in interiorul si exteriorul elementului din beton, profile pentru tratarea rosturilor de dilatație la pardoseli, pereți, fațade și acoperișuri în construcții civile, industriale sau de anvergură, aparate de reazem din neopren și dispozitive pentru tratarea rosturilor de dilatație de pe poduri, suporți armați și nearmați, suporți glisanți și insonorizanți, suporți din neopren pentru diverse construcții, atât metalice, cât și din beton.

Experiența companiei înglobează sute de proiecte finalizate pe linia identificării soluțiilor tehnice, a producerii și montării unor sisteme și dispozitive necesare realizării unor obiective de investiții majore din România.

Includerea în cadrul unor reclame a numelor fondatorului nu este absolut deloc contrară dispozițiilor legale ori a vreunor norme specifice din cadrul regulamentelor de publicitate locală. ELTRANS nu arată în cadrul Notificării din data de 12.05.2022 care sunt dispozițiile legale sau contractuale încălcate de către HIDROPLASTO, ori dacă aceasta din urmă a încălcat vreo normă din regulamentul local de publicitate stradală.

Susținerile ELTRANS aduse în justificarea demersurilor abuzive de modificare a condițiilor contractuale nu pot fi primite de către instanța de judecată, nefiind fundamentate legal și fiind totodată lipsite de orice logică concretă.

Vom răspunde punctual motivelor invocate de către ELTRANS pentru modificarea unilaterală a contractului, arătând poziția subscrisei HIDROPLASTO:

Pretinsele motive invocate de către ELTRANS pentru modificarea unilaterală a contractuluiPoziția HIDROPLASTO
„societatea (n.n. ELTRANS) a considerat că adnotarea cu literă de mână „din 2005 by Cătălin Silegeanu” constituie o specificare a anului constituirii firmei și a proprietarului (…) cu atât mai mult cu cât firma dumneavoastră, ca parte în contract, este denumită „HIDROPLASTO S.R.L.” 

Susținerile ELTRANS nu au absolut nicio logică  gramaticală ori juridică și nu reiese vreun motiv concret de nelegalitate/neconformitate contractuală ori vreun raport de cauzalitate între premisele avute în vedere (că adnotarea cu literă de mână „din 2005 by Cătălin Silegeanu” constituie o specificare a anului constituirii firmei și a proprietarului) și concluzia trasă („cu atât mai mult cu cât firma (…) este denumită HIDROPLASTO”)

 

 

Drept urmare, acceptul privind conținutul machetei se dă fără a lua în considerare elementele menționate anterior, mai ales că ele fac referire la persoana fizică Cătălin Silegeanu, persoană publică.

 

 

Modificarea unilaterală a contractului de către ELTRANS are loc fără justificare concretă ori legală. Nu există interdicție legală ori contractuală de promovare a publicității pentru persoane fizice, iar caracterul pretins de „persoană publică” nu a fost nici dovedit și nici fundamentat în vreun mod.

 

 

Obiectul contractului tratat de noi face referire doar la reclamă publicitară pentru obiectul de activitate al entității ce utilizează spațiul respectiv.

 

În mod complet abuziv și fals ELTRANS afirmă că obiectul contractului ar face referire doar la „reclamă publicitară pentru obiectul de activitate al entității ce utilizează spațiul respectiv.”

 

Obiectul contractului rezultă clar din art. 1.1 și prevede punerea la dispoziție de către ELTRANS a „spațiului exterior al unui autobuz tip Isuzu Citibus, în scopul utilizării pentru reclamă.”

 

Nu se face nicio referire în cadrul contractului cu privire la limitarea acestuia la obiectul de activitate al beneficiarului. Beneficiarul este liber să dispună după cum dorește cu privire la reclama sa, câtă vreme aceasta nu este în contradicție cu normele de drept comun ori cutumele morale.

 

Ne cerem scuze dacă s-a înțeles greșit conținutul machetelor ce pot fi inscripționate pe autobuzele deținute de ELTRANS, dar(…) vă rugăm a avea în vedere obiectul unui asemenea contract prevăzut de noi (legate de obiectul de activitate al societății – client) și în aceste condiții este necesară decolantarea inscripției „by Cătălin Silegeanu”Scuzele ELTRANS nu au nicio relevanță în situația de față, lucrurile fiind înțelese corect de la început inclusiv de către aceștia. Schimbarea atitudinii se explică prin amestecul de interese politice în actul de management,  contextul fiind sintetizat mai sus.
 

În condițiile menționate, putem continua colaborarea și pentru alte mijloace de transport, inclusiv cu cel în cauză, respectând cerințele enunțate. În caz contrar, având în vedere că macheta dumneavoastră face referire și la o persoană fizică, persoană publică, vom fi nevoiți să dispunem decolantarea autobuzului în cauză, fără a finaliza perfectarea unui contract.

 

Măsura unilaterală și abuzivă dispusă de către ELTRANS încalcă principiile administrative și contravine bunelor practici de relaționare a unei instituții cu cetățenii.

Rezultă fără putință de tăgadă că suntem în situația unei sustrageri ale ELTRANS de la îndeplinirea unor obligații asumate, printr-o modificare unilaterală netemeinică și nelegală a condițiilor contractuale, ce nu pot fi primite de către subscrisa HIDROPLASTO.

În aceste condiții, solicităm onoratei instanțe de judecată obligarea pârâtei ELTRANS la executarea obligației contractuale de punere la dispoziție către HIDROPLASTO a spațiului exterior al autobuzului tip Isuzu Citibus, în scopul utilizării pentru reclama agreată, prin includerea sintagmei „by Cătălin Silegeanu”, în temeiul dispozițiilor art. 1270 și 1272 NCC.

În subsidiar, în situația în care instanța de judecată ar aprecia că nu se poate dispune executarea în natură a contractului, solicităm obligarea pârâtei ELTRANS la plata cu titlu de despăgubirii a prejudiciului în cuantum de 5.865,51 RON, achitată de către HIDROPLASTO pentru print-uri autocolante adeziv polimerizat și servicii decolantare și colantare a 2 (două) autobuze, cu macheta aprobată în prealabil de către ELTRANS, în temeiul dispozițiilor art. 1350 NCC (conform Facturii fiscale nr. seria RPF nr. 1682 / 04.05.2022)

*

PROBATORIU: În susținerea prezentei solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri, precum și a oricărei alte probe a cărei utilitate ar reieși din dezbateri.

Solicităm judecarea prezentei cauze și în lipsa noastră de la dezbateri.

Anexăm prezentei:

 1. Contractul de locațiune din 18.04.2022;
 2. Foto autobuze colantate;
 3. Email aprobare machetă de către ELTRANS și solicitare ofertă PROFFI;
 4. Email PROFFI ofertă de preț;
 5. Factura fiscală seria RPF nr. 1682 / 04.05.2022 în cuantum de 5.865,51 RON și dovada plății;
 6. Adresa ELTRANS nr. 1645 din 13.05.2022;
 7. Contractul de locațiune nr. 1650 din 05.2022;
 8. Extrasul RECOM nr. 1290273 din 27.06.2021 privind ELTRANS.

 

S.C. HIDROPLASTO S.R.L.

prin administrator Cătălin SILEGEANU