1. Anunt cu privire la Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Primaria comunei  Mihai Eminescu, judetul Botosani, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului general pentru intreaga Unitate Administrativ Teritoriala, incepand cu data de 20 iunie 2022, pentru o perioada de 60 de zile, conform art. 14 alin (1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, actualizata.

Rugam toti detinatorii de proprietati de pe raza comunei sa se  prezinte la sediul Primariei pentru verificarea datelor inscrise privitoare la proprietate.

        In cazul in care documentatia tehnica ( schita ) nu corespunde cu posesia terenului dumneavoastra, aveti dreptul de a depune o cerere de rectificare ( contestatie).

Pentru depunerea contestatiei, este necesar sa prezentati actele de proprietate in original, ce vor fi certificate de catre Secretarul general al comunei Mihai Eminescu.

In vederea solutionarii contestatiei, Prestatorul impreuna cu un reprezentant OCPI Botosani si un reprezentant al U.A.T. Mihai Eminescu se vor deplasa in teren pentru a remasura imobilul /imobilele indicate de dumneavoastra.

In cazul in care nu va prezentati la sediul Primariei pentru verificarea pozitionarii imobilelor conform posesiei dumneavoastra, ANCPI va emite Cartea Funciara in conformitate cu masuratorile initiale ale prestatorului.

Cartile funciare emise dupa perioada de contestatie vor putea fi modificarte doar in baza unei Sentinte Civile.

 

  1. Anunt cu privire la plata obligatiilor fiscale

Primaria comunei Mihai Eminescu aduce la cunostinta ca derularea activitatii acesteia si obligatiile de plata pe care aceasta le are sunt direct influentate de incasarile contribuabililor atat persoane fizice cat si persoane juridice, fapt pentru care roaga toti contribuabilii, persoane fizice si juridice sa isi achite obligatiile fiscale deoarece, in acest moment, primaria se afla in deficit bugetar, fapt ce impiedica inceperea de noi proiecte de investitie.

Totodata, in momentul de fata, la niveul comunei se afla in derulare zeci de proiecte pentru care primaria trebuie sa asigure cofinantare  din bugetul local.

In vederea colectarii sumelor restante, primaria este nevoita, in conformitate cu prevederile legale, sa demareze procedura de executare silita pentru toti contribuabilii.

Plata impozitelor si taxelor locale se poate efectua in numerar si cu card bancar la sediul Primariei, prin virament bancar, cu mandat postal sau on-line prin intermediul ghiseul.ro.