În conformitate cu prevederile art.133, 134 şi art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de joi, 28.07.2022  ,ora 9,00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului local ,  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, .

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal din ședința C.L. din data de 30.06.2022.
  2. Proiect de hotarâre privind alegerea unui președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.
  3. Proiect de hotarâre privind vânzarea unor loturi de  teren situate în intravilanul satului Costeşti,comuna Răchiţi, judeţul Botoșani, parcela cadastrală nr. 49, aparţinând domeniului privat al comunei Răchiţi

4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a suprafeței de teren de 5.000  mp  situată în PC 534, intravilan sat Răchiți, com.Răchiți,  proprietatea privată a comunei Răchiți.

5. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a suprafeței de teren de 10.000  mp  situată în PC 534, intravilan sat Răchiți, com.Răchiți  proprietatea privată a comunei Răchiți