Din cauza unei pierderi de apă într-un cămin de vane, din zona str. Doboșari, S.C. Nova
Apaserv S.A. Botoşani anunţă oprirea sistemului de alimentare cu apă, în data de 29 septembrie
2022, în intervalul orar 08:00- 14:00, către utilizatorii din municipiul Botoșani, str. Ștefan cel
Mare, Hatman Arbore, Doboșari, Popăuți și cartierul A.N.L. Cișmea.
În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, S.C. Nova Apaserv
S.A. Botoșani recomandă utilizatorilor afectați să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru
perioada de întrerupere.
Director General,
ing. Liviu – Nicolae Ştefan