Pentru a deveni un oraș cu adevărat ospitalier, municipiul Botoșani necesită îmbunătățiri pe mai multe fronturi, pe lângă investițiile în infrastructură. Autoritățile locale ar trebui să acorde mai multă atenție planului social și să răspundă unor nevoi elementare ale comunității.

Botoșănenii întâlnesc adesea oameni fără locuință care își improvizează un adăpost lângă pubelele de gunoi, dorm pe băncile din parcuri sau sub poduri, la intrarea în diferite centre comerciale sau marketuri. Sunt multe persoane care cerșesc în spații aglomerate, în speranța că vor găsi un ajutor. Oamenii care, din diferite motive, pierd orice scop în viață, sunt respinși de societate și ocoliți cu dispreț, dezvoltă tendința de a deveni agresivi, un factor de risc pentru comunitate.

Autoritățile locale pot veni în sprijinul persoanelor fără adăpost, oferindu-le o șansă la un trai decent și sporind gradul de siguranță publică. Primăria, prin Direcția de Asistență Socială, ar putea accesa fonduri și iniția programe de reabilitare, prin care să monitorizeze persoanele vulnerabile, să le ofere cazare, îngrijire medicală și servicii de igienizare, o masă caldă, consiliere psihologică și școlarizare pe termen lung. Obținând o calificare, acești oameni ar putea fi integrați apoi în câmpul muncii și ar aduce plus valoare comunității. Însă e nevoie de eforturi constante și de o strategie bine definită pentru ca problema persoanelor fără adăpost să fie cel puțin atenuată.

Străzile orașului sunt invadate de câini vagabonzi, iar monumentele istorice sau statuile de pe domeniul public sunt neîngrijite, murdare. Aceste deficiențe conturează o imagine dezolantă, de paragină, nicidecum aspectul unui municipiu reședință de județ. De asemenea, numeroși cetățeni au solicitat de-a lungul timpului înființarea unor toalete în zonele pietonale intens frecventate, măsură care în așezările civilizate s-a aplicat.

Nu în ultimul rând, o altă problemă cu impact asupra comunității este prezența unor localuri unde se comercializează produse pe bază de cafea, tutun și alcool în proximitatea unităților de învățământ. Sunt tot soiul de tarabe și chioșcuri care funcționează la îndemâna elevilor, iar activitatea de comercializare este dificil de controlat. Cu toate că legislația interzice desfacerea unor astfel de produse la mai puțin de 50 de metri de școală, legiuitorul local, care autorizează înființarea acestor puncte, ar putea introduce restricții suplimentare, pentru a descuraja obiceiuri nesănătoase în rândul elevilor și chiulul.

Trasând linie, municipiul Botoșani necesită ordonare, disciplinare, iar decidenții responsabili s-ar concentra pe remedierea fiecărei probleme sociale în parte și satisfacerea nevoilor comunității. Ignorarea acestora indică ori desprindere de realitate, ori dezinteres față de conviețuirea normală în acest oraș. Zadarnic încearcă aleșii să fluture obiective de investiții, mai mult dorite decât implementate, de dragul capitalului electoral, dacă nu sunt capabili să asigure condiții elementare de civilizație.