I.I. Merticaru M. Cătălin – Florin anunţă publicul interesat  asupra  luării  deciziei etapei de încadrare de către Agenţiei  pentru  Protecţia  Botoşani,  în cadrul  procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectul „Construire hală pe structură metalică cu destinaţie sectie pentru producţie peleţi din deşeuri vegetale”, in sat Păltiniş, corn. Păltiniş, jud. Botosani.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, în zilele de luni -vineri între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 1O zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.